Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia 2019 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką ir kviečia iki 2019 m. gegužės 17 d. teikti paraiškas.

Konkurse gali dalyvauti nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei kiti juridiniai asmenys, įgyvendinantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės su valdžios įstaigomis ir verslo, mokslo programų ir verslo organizacijomis iniciatyvas. Paraišką galima teikti pagal vieną iš šių nominacijų:

  1. Verslumo dvasios skatinimas (bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu iniciatyvos; ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų verslumo skatinimui).
  2. Investicijos į verslumo įgūdžius (bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu iniciatyvos, kuriomis siekiama tobulinti verslumo ir vadovavimo įgūdžius).
  3. Verslo aplinkos gerinimas (įmonių kūrimo ir augimo, teisinių procesų ir administravimo procedūrų supaprastinimo, principo „pirmiausia mąstykime apie mažuosius“ (angl. „Think Small First“) mažosiose ir vidutinėse įmonėse įgyvendinimo pažangių strategijų ir iniciatyvų skatinimas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu).
  4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas (įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, skatinimo naudotis Europos Sąjungos ir už jos ribų esančių rinkų siūlomomis galimybėmis, strategijos ir iniciatyvos nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu).
  5. „Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas (apdovanojimas bus skiriamas už nacionalines, regionines ar vietos strategijas ir iniciatyvas, skatinančias mažąsias ir vidutines įmones naudotis „žaliosiomis“ rinkomis ir padedančias didinti išteklių panaudojimo efektyvumą, pavyzdžiui, skatinant „žaliųjų“ įgūdžių plėtrą ir jų kuravimo programas bei finansavimą).
  6. Apdovanojimas už atsakingą verslą (bus skiriamas už nacionalines, regionines ar vietos verslininkystės iniciatyvas, skatinančias bendrąją mažųjų ir vidutinių įmonių socialinę atsakomybę, taip pat verslo plėtrą tarp socialiai pažeidžiamų grupių, pvz., bedarbių, ilgą laiką nedirbusių asmenų, legalių migrantų, neįgaliųjų, etninių mažumų).

Du nacionalinę atranką pagal skirtingas nominacijas laimėję projektai bus pristatyti antrajam etapui – Europos Komisijos vertinimui.

Nacionalinę atranką laimėjusių organizacijų atstovai taip pat bus pakviesti dalyvauti Mažų ir vidutinių įmonių asamblėjoje ir Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks š. m. lapkričio mėnesį Helsinkyje (Suomija) (bus padengtos dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos).

Paraiškos forma

Praktinis vadovas

 

Sužinokite daugiau apie Nacionalinę atranką iš nacionalinio koordinatoriaus Lietuvoje:

 

Indrė Andrijauskienė

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

Verslo aplinkos departamento

Verslo politikos skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Tel.: 8 706 64 770

El. p. indre.andrijauskiene@eimin.lt

 

 

Europos Komisijos organizuojamų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų tikslas – pripažinti ir apdovanoti išskirtines viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo iniciatyvas, kuriomis skatinamas verslumas. Apdovanojimai pradėti teikti 2005 m. Tai ne tik konkursas – juo taip pat siekiama išplėsti verslumo sampratą, skatinti palankių verslo sąlygų kūrimo politiką ir jos įgyvendinimą bei akcentuoti verslo sėkmės istorijas.

Pagrindiniai apdovanojimų teikimo tikslai:

  • nustatyti ir pripažinti sėkmingą veiklą ir iniciatyvas, kurių imamasi skatinant verslumą ir bendradarbiavimą;

  • pristatyti ir pasidalyti geriausiais bendradarbiavimo pavyzdžiais ir sėkmės istorijomis;

  • dar labiau pabrėžti bendradarbiavimo vaidmens visuomenėje svarbą;

  • paskatinti ir įkvėpti bendradarbiauti.

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų laimėtojai renkami kiekvienais metais. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso 2018 metų nacionalinę atranką laimėjo du verslumo skatinimo projektai – Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko projektas „Futurepreneurs“ ir VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Verslo praktikų centro projektas „Verslumo akademija“, kurie finaliniame etape kategorijoje „Investicijos į verslumo įgūdžius“ pateko tarp trijų geriausių projektų.

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso nugalėtojai renkami iš 32 Europos valstybių pasiūlytų nacionalinių atrankų laimėtojų nominacijose: „Verslumo dvasios skatinimas“, „Investicijos į įgūdžius“, „Verslo aplinkos gerinimas“, „Verslo tarptautinės plėtros skatinimas“, „Žaliųjų rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas“ ir  „Atsakingas verslas“. Taip pat specialus prizas įteikiamas už kūrybiškiausią ir labiausiai įkvepiančią verslo iniciatyvą.

Apie Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkursą ir nugalėtojus informaciją rasite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-29