Strategija "2020 m. Europa"

Nacionalinė reformų darbotvarkė (National Reform Programme) apibendrina svarbiausias vykdomas ir planuojamas struktūrines reformas siekiant kiekybinių strategijos „2020 m. Europa“ tikslų.

Strategijos „2020 m. Europa“ prioritetai – pažangus, tvarus ir integracinis ES ekonomikos augimas, kurių įgyvendinimas matuojamas kiekybiniais rodikliais (tikslais). Jie apima užimtumo, investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą didinimą, energetiką ir kovą su klimato kaita, socialinės atskirties mažinimą ir švietimo plėtrą ES lygmeniu.

Nacionalinė reformų darbotvarkė yra rengiama atsižvelgiant į 2010 m. patvirtintą strategiją „2020 m. Europa“, 2011 m. kovo 24–25 d. Vadovų Taryba patvirtinto paktoEuro plius“ įsipareigojimus, kiekvienais metais atnaujinamas Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai bei komunikatą „Metinė augimo apžvalga“. Nacionalinė reformų darbotvarkė yra suderinta su Lietuvos Konvergencijos programa ir Vyriausybės vykdomais strateginiais–programiniais dokumentais. Dokumentas parengtas Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kontekste įgyvendinant 2010 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) Vadovų Tarybos įsipareigojimus (1, 2), integruotas ES ekonomikos augimo ir užimtumo politikos gaires.

Nacionalinė reformų darbotvarkė yra kasmet atnaujinama atsižvelgiant į metinį ES ekonominės politikos koordinavimo ciklą, vadinamą Europos semestru. Atnaujinta Nacionalinė reformų darbotvarkė teikiama Europos Komisijai kiekvienų metų balandžio mėn.

Lietuvos Nacionalinės reformų darbotvarkės:

ES Tarybos rekomendacijos Lietuvai:
 
Europos Komisijos darbiniai dokumentai:
 
Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (anglų kalba)
 
Europos Komisijos metinės augimo apžvalgos:
 
Kitų ES valstybių narių dokumentai:
 

Daugiau informacijos apie strategiją „2020 m. Europa“:

Už strategijos „2020 m. Europa“ ir Nacionalinės reformų darbotvarkės koordinavimą atsakingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos politikos skyrius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-03