Sąrašą valstybių, iš kurių atvykti leidžiama, ir iš kurių atvykusieji privalo izoliuotis, ir kitus Operacijų vadovo sprendimus rasite čia.

Lietuvos piliečiams bus leidžiama į Lietuvą atvykti iš bet kurios šalies, tačiau jiems, jei 14 dienų sergamumo koronavirusu rodiklis yra 15 atvejų 100 tūkst. gyventojų reikės izoliuotis 14 dienų.

Ar žmogui būtina izoliuotis grįžus iš užsienio, priklauso nuo pirminio žmogaus kelionės taško. Tai reiškia, kad, jei žmogus turi įrodymą, jog keliauja iš šalies, iš kurios grįžus ar atvykus izoliavimas netaikomas, izoliuotis jam nereikia net tuo atveju, jei keliavo per kitas šalis. Tačiau tik tuo atveju, jei tose šalyse nebuvo apsistojęs verslo ar kitais tikslais. Jei keliaujantysis tokio įrodymo neturės, jam bus taikomos priemonės pagal paskutinę lankytą šalį, iš kurios jis tiesiogiai atvyks į Lietuvą.

Svarbu, jei kuri nors šalis patenka į Lietuvos sąrašą, tai nereiškia, kad lietuviai gali būti įleidžiami į ją – bendro susitarimo tarp visų Europos ekonominės erdvės valstybių nėra.

Birželio 12 d. atidaroma dvišalė siena su Lenkija. Daugiau informacijos rasite čia.

Europos Komisija parengė rekomendacijas dėl kelionių.

Rekomendacijas lietuvių kalba rasite čia.

Rekomendacijas anglų kalba rasite čia.

Sprendimą Nr. V-1309 dėl karantino rėžimo priemonių nustatymo organzuojant ir vykdant keleivių vežimą pakeitimo galite rasti čia.
Valymas ir dezinfekcija, atliekama pagal rekomendacijas: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf

Ekskursiją, traktuojant kaip žmonių susibūrimą, galima vykdyti iki 5 asmenų, išskyrus tos pačios šeimos narius. Jei tai būtų planuotas renginys, tuomet reikėtų laikytis renginiams keliamų reikalavimų. Taip pat atsižvelgiant į ekskursijos tipą, galimai reikėtų laikytis ne tik viešose vietose taikomų reikalavimų (kaukės, atstumai, higiena), bet ir  reikalavimų dėl lankymosi pažintiniuose takuose, botanikos soduose ir pan., bei reikalavimų, taikomų laisvalaikio užsiėmimams.

Ekskursijoje gali dalyvauti asmenys ir priklausantys rizikos grupei. Kiekvienas asmuo, nepriklausomai ar priklauso rizikos grupei, pats individualiai priima sprendimą dėl konkrečios veiklos vykdymo savo valia.

Pagal Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 4-86, apartamentų nuoma priskiriama prie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų. 2020 m. kovo 14 d. LRV nutarimu Nr. 207 apgyvendinimo paslaugos nėra draudžiamos. Tačiau pagal šio nutarimo kovo 25 d. pakeitimą, apgyvendinimo paslaugų teikimas gali būti draudžiamas kiekvienoje savivaldybėje atskiru savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

Sveikatos apsaugos ministerija teikia rekomendacijas šias paslaugas teikiantiems subjektams internetinėje svetainėje: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20teikiantiems%20apgyvendinimo%20paslaugas_privaloma%20izoliacija.pdf
 

Kiekvienas apgyvendinimo paslaugų tiekėjas taiko anuliacijos sankcijas vadovaujantis jų galiojančiomis užsakymų atšaukimo taisyklėmis. Jei svečias atsisako užsakymo per trumpesnį nei numatytą sąlygose laikotarpį, pinigai jam negrąžinami. Šią riziką prisiima svečias, įsigijęs paslaugas. Tarptautiniai viešbučių tinklai ir kiti viešbučiai dėl susiklosčiusios situacijos šiuo metu taiko lanksčią rezervacijų atšaukimo politiką ir įprastai grąžina svečiui pinigus arba keičia jo užsakymą į vėlesnį laiką. 

Su "Booking.com” anuliacijos sąlygomis galite susipažinti čia. Informacija apie taisyklių pasikeitimus dalinamasi čia

“Airbnb” anuliacijos sąlygas rasite čia. Naujienas apie pasikeitusią kompanijos politiką galite rasti čia

 

Informaciją ir konsultacijas dėl teisinio reglamentavimo dėl organizuotų turistinių kelionių paslaugų tiek vartotojams, tiek verslo subjektams teikia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiais telefono numeriais: (85) 205 49 48, (85) 250 38 81, (85) 262 67 60.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešimą vartotojams dėl atšauktų renginių ir kelionių rasite čia.

Turizmo skatinimo priemonių, kurios yra įtrauktos į Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, įgyvendinimas jau įgauna pagreitį. Iš plane numatytų priemonių 15 mln. eurų skirta atvykstamajam ir vietiniam turizmui skatinti, o 30 mln. eurų – paskoloms. Pirmosios priemonės turizmui skatinti pradės veikti birželio mėn. pradžioje.

Daugiau informacijos rasite čia.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atkreipia dėmesį, kad susiklosčiusioje situacijoje vienareikšmiško atsakymo nėra, todėl užsakovai ir paslaugų tiekėjai skatinami geranoriškai ieškoti sprendimo, tenkinančio ir vieną, ir kitą šalį. Nepavykus rasti abiem pusėms tinkančio kompromiso, užsakovas turėtų raštu kreiptis į paslaugos tiekėją dėl avanso grąžinimo. Paslaugos tiekėjas per 14 d. turi pateikti argumentuotą atsakymą dėl prašymo tenkinimo/netenkinimo. Atsakyme paslaugos tiekėjas turėtų nurodyti, kokius nuostolius patirs dėl sutarties nutraukimo ir, jeigu tokių nuostolių patirs, paprašyti užsakovo atlyginti patiriamus nuostolius. Jeigu užsakovas nesutinka su paslaugos tiekėjo atsakymu ir susiklosčiusi situacija jo netenkina, jis gali kreiptis į VVTAT, kur kiekvienas ginčas nagrinėjamas individualiai. Jeigu paslaugos tiekėjas negali pagrįsti nuostolių, pagal Civilinį kodeksą avansas turėtų būti grąžinamas.

Dėl detalesnių konsultacijų galite kreiptis į VVTAT. Konsultacijos teikiamos tel.: 8 659 37 569, 8 659 63 543, 8 659 93 678 arba 8 659 71 837 (dėl skrydžių).

  • Kreipkitės į kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą dėl galimybių atidėti organizuotą turistinę kelionę vėlesniam laikui, pakeisti kelionės kryptį arba priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą (pavyzdžiui, rinktis kelionės kuponą),  y. ieškoti abiems šalims tinkamo sprendimo.
  • Jei kitos alternatyvos su kelionių organizatoriumi rasti nepavyksta, turite teisę kreiptis į paslaugos teikėją raštu, prašydami nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ir grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo mokesčio, tačiau Jums nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą. Pažymėtina, kad ši rekomendacija galioja tik dėl tų kelionių, kurios atšauktos dėl ekstremalios situacijos, ir dėl kurių pateiktos Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijos nevykti į užsienio valstybes.
  • Atkreipiame dėmesį, kad kelionių organizatoriai, remdamiesi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, gali nukelti prievolių vykdymą, t. y. pinigų grąžinimą, iki kol pasibaigs nenugalimos jėgos aplinkybės.
  • Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka el. paštu tarnyba@vvtat.ltarba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius. Pavyzdinę prašymo formą galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.
  •  Rekomendacijos dėl kelionių kuponų rekvizitų bei kupono naudojimo sąlygų
     

Jeigu atšaukiama kelionė sausuma ar jūra ir vartotojui nepavyksta rasti kitos alternatyvos, t. y. kelionės atidėjimo ar kt., vartotojas turi teisę į maršruto pakeitimą arba pinigų susigrąžinimą. Pažymėtina, kad paslaugų teikėjas turi teisę negrąžinti sumokėtų pinigų tol, kol nesibaigė nenugalimos jėgos aplinkybės. Daugiau informacijos apie keleivių teises rasite Europos Komisijos gairėse dėl ES keleivių teisių: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_lt.pdf. Taip pat apie vartotojų teises keliaujant autobusais, traukiniais ir vandens transportu skaitykite Europos vartotojų centro Lietuvoje svetainėje https://ecc.lt/lt/rights/travel/other_transport/bus/.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.5 papunktyje nustatyta, kad  „Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

Jeigu paaiškėja, kad viešbutyje gyvena koronavirusu užsikrėtęs asmuo, apgyvendinimo įstaiga privalo užsidaryti. Dėl kompensacijų būtų sprendžiama bendra tvarka vadovaujantis priimtais teisės aktais ir LRV sprendimais. Rekomendacijas apgyvendinimo įstaigoms rasite SAM internetinėje svetainėje http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20viesbuciams%202020-03-03.pdf

Jei viešbutyje/apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje apsistojo asmuo, norintis izoliuotis privalomos izoliacijos laikotarpiui, grįžus į Lietuvą iš užsienio valstybių: 
· teikiant paslaugas asmenims, atvykusiems į Lietuvą iš užsienio valstybių, jei jiems nėra COVID-19 ligos požymių, viešbučio personalui asmeninės apsaugos priemonės nerekomenduojamos; 
· rekomenduojama apriboti kontaktuojančio personalo su izoliuotu asmeniu skaičių; visus darbuotojus, įeinančius į izoliavimo kambarį, registruoti registracijos žurnale; 
· darbuotojams rekomenduojama palaikyti mažiausiai 2 m. atstumą nuo izoliuoto asmenims; 
· izoliuotam asmeniui būtina vengti socialinių kontaktų (laikytis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, neiti į bendras viešbučio erdves (kavinę, poilsio kambarius, sporto salę ir pan.), taikyti bendras prevencijos priemones (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymasis, kambario vėdinimas ne mažiau, kaip 2-3 kartus per dieną ir pan.); 
· asmeniui maistą pristatyti į izoliavimo kambario prieškambarį, prieš tai įspėjus telefonu; panaudoti indai paliekami prieškambaryje jų surinkimui; 
· panaudotus indus plauti karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba indaplovėje; 
· personalui tvarkančiam kambarį rekomenduojama dėvėti medicininę kaukę ir pirštines; rekomenduojama patalynę ir rankšluosčius keisti juos sutepus, bet ne rečiau kaip kartą per 7 d. Nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietoje sudedami į maišus ir juose transportuojami; 
· patalynę, rankšluosčius skalbti  įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje; 
· kasdien valyti dažnai liečiamus paviršius  izoliavimo kambaryje pvz., naktinius stalelius, lovų rėmus ir kt. Nuolatinis aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekamas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
Jei apgyvendinimo įstaigoje gyvenančiam asmeniui pasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas): 
· jam pasiūloma užsidėti medicininę kaukę, būti savo kambaryje ir skambinama į Koronos karštąją liniją telefono numeriu 1808; 
· kambaryje, kuriame iki ligos požymių pasireiškimo gyveno asmuo, atliekamas aplinkos valymas pagal SAM pateiktas rekomendacijas http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
· su viešbučio personalu, artimai bendravusiu su susirgusiu asmeniu, kuriam asmens sveikatos priežiūros įstaigoje būtų patvirtinta COVID-19, susisieks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai ir pateiks rekomendacijas dėl izoliavimosi režimo ir sveikatos stebėjimo. 
Bendrosios rekomendacijos:  
· Tinkama rankų higiena sumažina COVID-19 ir kitų infekcijų perdavimo ir užsikrėtimo riziką.  
· rankas reikia reguliariai plauti muilu ir vandeniu muiluojant jas 20–40 sekundžių.  
· jei nėra galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojama naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones) . Rankų dezinfekavimo priemonės efektyvios ir yra naudojamos jei rankos vizualiai nesuterštos išskyromis, t. y. švarios. Jei rankos nešvarios, prieš naudojant alkoholio turinčius rankų dezinfekavimo skysčius, rankas reikia nuplauti vandeniu su muilu.   
· Rankų plovimui rekomenduojama naudoti skystą muilą be antimikrobinių priedų, neutralaus ph, dozatoriuose. Kietas muilas nerekomenduojamas viešose vietose, tačiau gali būti naudojamas namuose, jei juo naudojasi vienas žmogus ar šeimoje, kurioje niekas neserga užkrečiamąja liga.  
· Neliesti veido, akių, nosies, burnos neplautomis rankomis! 
· Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo 
· Čiaudėdami ar kosėdami užsidenkite burną ir nosį servetėle. Išmeskite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Jei neturite servetėlės, tai kosėjant ar čiaudint uždenkite burną alkūne, o ne savo rankomis.  
· Vengti artimo sąlyčio su sergančiais asmenimis 
· Remiantis šiuo metu turimais duomenimis, pagrindinis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo kelias yra per orą su lašeliais. Didžiausia užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rizika yra, jei asmuo buvo uždaroje aplinkoje su patvirtintu COVID-19 atveju ne mažiau kaip 15 min ir mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Taip pat manoma, kad sergantis COVID-19 asmuo labiausiai kitus gali užkrėsti, kai turi simptomų.   
· Racionaliai naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones  
· sveikam asmeniui dėvėti medicininę kaukę nėra rekomenduojama. Medicinines kaukes rekomenduojama užsidėti pasireiškus kvėpavimo takų infekcijos simptomams. Kosint ar čiaudint jos sulaiko kvėpavimo takų sekretus ir gali apsaugoti šalia esančius žmones nuo galimo užsikrėtimo. Jei sergantis asmuo medicininės kaukės dėvėti negali, kaukę rekomenduojama dėvėti jį slaugantiems asmenims.
 

Dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo asmenims, kuriems privaloma izoliacija, derėtų kreiptis į savivaldybę. Viešbučių ir kitos patalpos galės būti naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimopaslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu, valstybei apmokant už suteiktas paslaugas. 

Vilniaus savivaldybė jau yra paskelbusi kvietimą fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie gali suteikti laikino apgyvendinimo paslaugas (kartu su maitinimu arba be jo), maisto gamybos paslaugas (kartu su tiekimu ar be jo), maisto tiekimo paslaugas. Kvietimą rasite čia. Vykdančius verslą kitose šalies vietose raginame kreiptis į savo savivaldybę.  

LR Vyriausybė taip pat įsteigė COVID-19 pasekmių mažinimo fondą ir sudarė galimybes juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas. 

 

Pagal SAM parengtas rekomendacijas, paslaugų teikėjams rekomenduoja riboti svečių ir personalo srautus, siekiant išlaikyti saugų, daugiau nei 1 metro atstumą tarp žmonių. Registratūroje tarp darbuotojo ir svečių bei tarp eilėje laukiančių svečių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 1 metro atstumas, o jei tai neįmanoma – registratūroje darbo vieta turi būti atskirta pertvara.

Klientai, turėtų atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o jiems matomoje vietoje turėtų būti sudaryta galimybė rankų higienai ar dezinfekcijai. Taip pat matomoje vietoje turi būti pateikta informacija apie apsisaugojimo nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19) priemones (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.) bei apie reikalavimus bendro naudojimo vietose. Klientams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) – paslaugas teikti draudžiama.

Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. O patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose, kurias galima rasti čia.

Maitinimo paslaugos turi būti organizuojamos taip, kad būtų galima išvengti artimo kontakto, reiktų atsisakyti maitinimo bufeto tipo principu, kai maistą įsideda patys lankytojai. Detalesni reikalavimai numatyti operacijų vadovo sprendime, skirtame viešojo maitinimo įstaigoms, kurį galima rasti čia.

Draudžiama dirbti darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių, todėl jų sveikata turi būti nuolat stebima. Darbuotojai turi būti informuoti, kad pasireiškus ligos simptomams jie turėtų nedirbti. Darbdaviai įpareigojami užtikrinti darbuotojų kūno temperatūros matavimą atvykus į darbo vietą, o pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiams, turi būti nedelsiant nušalinti nuo darbo bei nukreipti susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu arba konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808.

Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą koronoviruso infekciją, apie tai privalu informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu ir rekomenduoti nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei. Taip pat privalu užtikrinti, kad darbuotojai darbo metu dėvėtų asmens apsaugos priemones.

Jei laikino apgyvendinimo metu svečiui pasireiškia koronaviruso infekcijai būdingi simptomai, jam pasiūloma užsidėti medicininę kaukę, būti savo kambaryje ir skambinama į Koronos karštąją liniją telefonu 1808.

Visas rekomendacijas apgyvenimo paslaugų teikimui galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11