Apklausa: pirmaujančios Lietuvos bendrovės atsigręžė į inovacijas

Data

2008 11 14

Įvertinimas
0

Pirmaujančios Lietuvos verslo įmonės su ekonomine krize rengiasi kovoti diegdamos inovacijas. 59,7 proc. Lietuvos verslo lyderių teigia, kad 2009 metų įmonių biudžetuose yra numatę lėšų inovatyviems projektams. Šie rezultatai gauti sociologinių tyrimų bendrovei „Vilmorus“ Ūkio ministerijos užsakymu apklausus 300 didžiausių Lietuvos įmonių atstovus.

 

Apklausa vykdyta 2008 m. spalio 13–22 dienomis, o jos rezultatai buvo paskelbti Ūkio ministerijos surengtoje konferencijoje „Inovacijos. Koks Lietuvos verslas bus rytoj?“

 

„Šiuo tyrimu siekėme išsiaiškinti, kiek dėmesio inovacijoms skiria įvairių sričių verslo lyderiai. Tyrimas atskleidė kiek netikėtus ir džiuginančius rezultatus – net ir ekonominės krizės akivaizdoje didžioji dalis stambiųjų ir vidutinių šalies įmonių neketina atsisakyti investicijų į inovatyvius projektus. Tai rodo, jog šalies verslininkai puikiai supranta, kad inovatyvūs sprendimai gali padidinti darbo efektyvumą ir suteikti daugiau konkurencinių pranašumų “, – sako Ūkio ministerijos sekretorius A. Keraminas.

 

Aktyviausia diegti inovacijas rengiasi pramonės įmonės, du trečdaliai kurių (66,7 proc.) 2009 metų biudžetuose jau numačiusios lėšas inovacijoms. 60,4 proc. apklaustų pirmaujančių prekybos bendrovių 2009 metais taip pat rengiasi investuoti į inovacijas. Statybų pramonės įmonės kitais metais rengiasi kiek pristabdyti investicijas į technologines ir netechnologines inovacijas – lėšų joms diegti yra numatę kiek mažiau nei pusė – 45,7 proc. – statybų bendrovių.

 

Ypatingą dėmesį technologinėms ir netechnologinėms naujovėms diegti skiria vidutinės ir didžiosios šalies bendrovės. Net 93,3 proc. 500–1000 darbuotojų turinčių pirmaujančių Lietuvos įmonių teigė kitąmet diegsiančios inovacijas, o mažosios bendrovės, kuriose dirba iki šimto darbuotojų, inovacijoms diegti skirtas lėšas kitąmet mažins. Investuoti į naujoves rengiasi apie pusė (49 proc.) tokių įmonių.

 

Dauguma pirmaujančių Lietuvos įmonių (71 proc.) inovacijoms diegti 2009 metais numato skirti 1–5 proc. savo apyvartos, 13,5 proc. apklaustų bendrovių, numačiusių lėšas inovacijoms, sakė, kad tam skirs daugiau nei 10 proc. pardavimo, 14,8 proc. bendrovių sakė inovacijoms 2009-aisiais skirsiančios 5–10 proc. pajamų.

 

Pagal inovacijų diegimui skiriamų lėšų dydį pirmauja pramonės įmonės, kurių penktadalis teigė inovacijoms skirsiančios 10 ir daugiau procentų pajamų. 36,4 proc. į inovacijas investuoti 2009 metais pasiryžusių paslaugų teikimo bendrovių tam skirs 5 ir daugiau procentų pajamų, o prekybos ir statybų sektoriuose dominuoja 1–5 proc. pajamų skyrimas inovacijoms (atitinkamai 82,5 ir 86,7 proc.).

 

54,8 proc. inovacijas diegti planuojančių pirmaujančių Lietuvos bendrovių tai rengiasi finansuoti savo lėšomis, 42,4 proc. įmonių – savo lėšomis ir pasinaudoti valstybės teikiama parama.

 

Ūkio ministerijos užsakymu atlikta apklausa parodė, kad pirmaujančios Lietuvos įmonės aktyviai diegia ir technologines, ir netechnologines inovacijas. Daugiau nei trys ketvirtadaliai apklaustųjų, arba 228 iš 300 pagal pajamas pirmaujančių Lietuvos įmonių, sakė, kad per pastaruosius 2 metus jų bendrovėse buvo įdiegtos inovacijos.

 

Dažniausia inovacijos diegiamos didžiosiose bendrovėse, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų – inovacijos per pastaruosius metus buvo įdiegtos vidutiniškai 85 proc. tokių įmonių. Tačiau tyrimas taip pat rodo, kad ir mažesnės pirmaujančios Lietuvos įmonės, turinčios iki 100 darbuotojų, aktyviai plėtoja inovacijas – per pastaruosius dvejus metus inovacijas diegė 73,5 proc. tokių bendrovių.

 

„Nors šiuo metu Lietuva pagal inovacijų veiklos rezultatus atsilieka nuo Europos Sąjungos senbuvių šalių, tyrimo rezultatai rodo, kad turime didelį potencialą įgyvendinti mūsų šaliai prognozuojamą augimą įvairiose inovacijų srityse“, – sako Ūkio ministerijos sekretorius A. Keraminas.

 

Tyrimas parodė, kad inovacijų taikymas versle nedaug priklauso nuo geografinių aplinkybių – bendrovės, turinčios centrines būstines viename iš 7 didžiųjų Lietuvos miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus), inovacijas diegė aktyviai. Rečiau inovacijos diegiamos tik mažesniuose Lietuvos miestuose įsikūrusiose pirmaujančiose Lietuvos bendrovėse, tačiau ir čia inovacijas per pastaruosius 2 metus plėtojo daugiau nei pusė apklaustų įmonių.

 

Atsižvelgiant į sektorius, kuriuose veikia įmonės, galima pastebėti, kad kiek rečiau nei kitur inovacijos yra diegiamos statybų sektoriuje – jame per pastaruosius 2 metus technologijas ir vadybos procesus iš esmės tobulino 68,6 proc. įmonių.