Diskusijoje aptariamos korupciją versle mažinančios priemonės

Data

2017 05 23

Įvertinimas
0
veiklaiStock_000011813847Small.jpg

Šių metų gegužės 23 d. Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) organizuoja verslui skirtą diskusiją „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką versle?“, per kurią Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertė Leah Ambler apžvelgia EBPO iniciatyvas, skatinančias versle diegti skaidraus ir atsakingo verslo principus. Per diskusiją taip pat pristatomas viešojo ir privataus sektorių atstovų kartu su STT parengtas „Antikorupcijos vadovas verslui“, aptariamos korupcijos prevencijos priemonės.

Diskusija vyksta Užsienio reikalų ministerijoje (J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilnius). Renginio pradžia 9.30 val.

Pasak ūkio viceministrės Linos Sabaitienės, korupcija versle iškreipia rinką, skatina nesąžiningą konkurenciją ir daro neigiamą poveikį tiek vartotojui, tiek visai šalies ekonomikai. Siekdama sumažinti korupcijos mastą Lietuvoje ir padėti sąžiningam verslui, Ūkio ministerija, bendradarbiaudama su kitų valstybinių institucijų, asociacijų ir įmonių atstovais, skatina korupcijos prevencijos priemones, tarp jų ir diskusijas verslui aktualiais korupcijos klausimais.

Per gegužės 23 d. vykstančią diskusiją verslo atstovai gali pasisemti patirties, kaip pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais. Ekspertų pateiktos rekomendacijos ir STT parengtas „Antikorupcijos vadovas verslui“ gali tapti patogiomis ir naudingomis priemonėmis privataus sektoriaus bendrovėms, siekiančioms efektyvesnės korupcijos prevencijos.

Diskusijoje EBPO ekspertė L. Ambler apžvelgia EBPO iniciatyvas, skatinančias diegti skaidraus ir atsakingo verslo principus privačiame sektoriuje. Ji taip pat pristato EBPO gairių daugiašalėms įmonėms poveikį verslui ir viešajam sektoriui.

Šiose gairėse daugiašalėms įmonėms yra nustatomi socialiai atsakingų daugiašalių įmonių elgesio standartai, tarp jų ir kova su papirkinėjimu, prekyba poveikiu ir reikalavimu duoti kyšį. Gairėse taip pat pateikta rekomendacija, kad įmonės neturėtų tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, žadėti, duoti arba reikalauti kyšio, kad gautų ar išlaikytų verslo santykius. Taip pat įmonės turėtų pasipriešinti prekybai poveikiu ir reikalavimui duoti kyšį. Šios gairės artimiausiu metu bendru sutarimu su STT bus įtrauktos į „Antikorupcijos vadovą verslui“.

Korupcijos prevencijos priemones Ūkio ministerija taip pat taiko pagal EBPO rekomendacijas. Patikimumas, gera reputacija ir skaidrus veikimas yra itin svarbūs siekiant vieno iš svarbiausių šalies strateginių tikslų – visateisės narystės EBPO. Dėl griežtų reikalavimų šios organizacijos narėmis gali tapti tik ekonomiškai itin stiprios, skaidrios ir inovatyvios valstybės.

Ūkio ministerijos iniciatyva jau buvo įgyvendintas vienas iš EBPO gairėse numatytų tikslų – įkurtas Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras. Jis palaiko ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis, padeda užtikrinti, kad įmonės laikytųsi EBPO gairėse numatytų tikslų, o prireikus sprendžia dėl gairių kilusius ginčus. Lietuva visateise EBPO nare siekia tapti 2018 metais.

Svarbiausi EBPO tikslai − remti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti kitų šalių ekonomikos vystymuisi, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros. Tarptautinėje bendruomenėje narystė EBPO yra pripažįstama kaip šalies ekonominio stabilumo garantas, į ją atsižvelgiama teikiant vyriausybėms paskolas, planuojant ilgalaikes investicijas.