ES Konkurencingumo taryboje – Lietuvai aktualūs ES ekonomikos skaitmeninimo klausimai

Data

2018 03 12

Įvertinimas
0
EK_zinios.jpg

Šių metų kovo 12 dieną ūkio ministras Virginijus Sinkevičius dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Konkurencingumo tarybos posėdyje, kuriame aptariami Lietuvai aktualūs ES ekonomikos skaitmeninimo klausimai. ES valstybių ministrai diskutuoja, kaip sukurti skaitmeninės ekonomikos plėtrai palankią reguliacinę ekonomiką, tinkamai taikyti paskatas ir investicijas, siekiant plėtoti skaitmeninimo procesą ir skaitmeninę infrastruktūrą, stiprinti ES valstybių narių skaitmenines kompetencijas ir bendradarbiavimą.

Šių metų kovo mėnesį Lietuvos pastangos skaitmeninimo srityje sulaukė Europos Komisijos pripažinimo: Lietuva buvo atrinkta dalyvauti pramonės transformacijos projekte. Įgyvendinant šį projektą Lietuvos ir Europos Komisijos atstovai bendradarbiaus siekdami Lietuvoje sėkmingai įgyvendinti skaitmeninę pramonės transformaciją. Lietuva galės pasinaudoti iki 200  tūkst. eurų ES finansavimu regioninės ekonominės transformacijos strategijai plėtoti.

Skaitmeninė transformacija gali ženkliai paskatinti ES ekonomikos augimą. Skaičiuojama, kad be kliūčių funkcionuojanti ES bendroji skaitmeninė rinka galėtų prisidėti prie ES ekonomikos augimo net 415 mlrd. eurų.

ES Konkurencingumo taryboje ministrai diskutuoja ir dėl ilgalaikės ES pramonės strategijos. Lietuvos nuomone, būsimoji strategija turėtų išlaikyti aiškų pramonės politikos stuburą ir atspindėti svarbiausias pramonės politikos iniciatyvas: pramonės skaitmeninimą, vertės grandinių stiprinimą, sumaniąją specializaciją, klasterizaciją, užtikrinti naujų technologijų ir inovacijų diegimą. Joje daug dėmesio turėtų būti skiriama ES valstybių narių bendradarbiavimui ir keitimuisi geriausia praktika.

Atsižvelgdama į ES pramonei kylančius iššūkius, 2017 metais Europos Komisija parengė komunikatą dėl ES pramonės strategijos, kuriame apžvelgė šioje srityje įgyvendinamas iniciatyvas. Tačiau to nepakanka, todėl Lietuva kviečia Komisiją identifikuoti sritis, kuriose būtina atlikti analizę ir tolesnius tyrimus. Tokie tyrimai galėtų svariai prisidėti kuriant ilgalaikę pramonės strategiją.

Pažymint ES bendrosios rinkos sukūrimo 25-metį, ES Konkurencingumo taryboje aptariamos šios rinkos stiprinimo galimybės. ES bendroji rinka per 25 metus svariai prisidėjo prie ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, o jos teigiamą poveikį pajuto tiek vartotojai, tiek ir įmonės.