ES parama – ir Jašiūnų dvaro sodybai

Data

2011 07 28

Įvertinimas
0

Ūkio ministro įsakymu į numatomų finansuoti projektų sąrašą nuspręsta įtraukti Vilniaus universiteto istorinių asmenybių rezidenciją – Jašiūnų dvaro sodybą-rūmus. Gautos Europos Sąjungos (ES) lėšos bus panaudotos Jašiūnų dvaro pagrindiniams rūmams restauruoti ir juos pritaikyti kultūriniam turizmui.

„Kultūrinis turizmas yra viena iš prioritetinių Lietuvos turizmo krypčių, – sako ūkio ministras Rimantas Žylius. – Ūkio ministerija daug dėmesio skiria kultūros objektų pritaikymui turizmui, kad kuo daugiau turistų turėtų galimybę susipažinti su šalies vertybėmis.“

Jašiūnų dvaras prieš du šimtmečius buvo žymių Lietuvos sostinės ir Vilniaus universiteto mokslo ir kultūros žmonių pamėgta vieta. Čia paskutiniuosius gyvenimo metus praleido buvęs Vilniaus universiteto rektorius Andrius Sniadeckis, kurį laiką čia gyveno lenkų poetas Julius Slovackis. Dvare dažnai lankydavosi Adomas Mickevičius, poetas filaretas Tomas Zanas, biologas S. B. Jundzila ir kitos garsios asmenybės. Planuojama, kad įgyvendintas projektas sudarys galimybę mokslo istoriją pateikti ne moksliškai, o XIX a. socialiniu aspektu.

Kaip vienas iš prioritetinių darbų, Jašiūnų dvaro tvarkymas buvo įtrauktas ir į Vyriausybės šią vasarą patvirtintą Rytų Lietuvos ekonominės ir socialinės plėtros priemonių planą, kurio tikslas – skatinti spartesnę šio regiono plėtrą, ypač daug dėmesio skirti ekonominiam ir ūkiniam jo vystymuisi.

Į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašą pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ paramą taip pat planuojama skirti Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionams rekonstruoti, plėtojant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Kretingos dvaro sodybos paminkliniams pastatams renovuoti ir karilionui įrengti Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčios bokšte. Iš viso keturiems projektams numatyta paskirstyti 7,85 mln. Lt.

Valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašo projektus vertins VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA). Tik atlikus paraiškų vertinimą bus patvirtintas finansavimas reikalavimus atitinkantiems projektams.

Iš viso pagal kvietimą teikti valstybės planuojamų turizmo projektų aprašymus buvo gautos 88 paraiškos, kurių prašoma bendra suma – 606 mln. Lt. Šiuo metu į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašą įtrauktas 31 projektas.

Valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašus rasite interneto svetainėje adresu /uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/turizmas/.