Kontroliniai klausimynai – patogesnė verslo ir tikrintojų bendravimo priemonė

Data

2011 12 01

Įvertinimas
0

Nuo š. m. gruodžio 1 d. nedidelių viešojo maitinimo įstaigų, nedidelių mažmeninės prekybos vietų, kirpyklų ar grožio salonų tikrinimui pradedami naudoti kontroliniai klausimynai, kurie padės verslininkui suprasti, kurių svarbiausių reikalavimų jis turi laikytis. Kontrolinis klausimynas – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, sudarytas iš kontrolinių klausimų, leidžiančių patikrinti, ar tam tikroje srityje laikomasi svarbiausių teisės aktų reikalavimų.

Pristatydamas kontrolinius klausimynus spaudos konferencijoje, ūkio ministras Rimantas Žylius palygino šūsnį teisės aktų, kuriuose surašyti visi reikalavimai verslininkams su kelių puslapių kontroliniu klausimynu. Pasak ministro, kontrolinių klausimynų taikymas leis verslininkui aiškiai ir iš anksto žinoti, kuo domėsis inspektorius, atlikdamas įprastinį patikrinimą bei už kokių reikalavimų pažeidimą gali būti skirta bauda.

„Nauja verslo ir tikrintojų bendravimo priemonė – kontrolinis klausimynas padės iš verslo priežiūrą iki šiol neretai gaubusio neaiškumo ir netikrumo pereiti prie žinojimo ir saugumo. Tikiuosi, tai padidins pasitikėjimą tarp verslo ir tikrintojų bei užtikrins priežiūros proceso skaidrumą“, – teigė ūkio ministras R. Žylius.

Kontrolinių klausimynų taikymo tikslas – padėti verslininkams skirti daugiau dėmesio pagrindinių reikalavimų įgyvendinimui. Vis dėlto tai nereiškia, kad jie yra atleidžiami nuo kitų nei klausimyne nurodytų teisės aktų reikalavimų laikymosi.

„Kontroliniai klausimynai leis verslininkams suprasti ko iš jų nori verslo prižiūrėtojai, o verslo prižiūrėtojams suprasti ko jie nori iš verslininkų. Šiandien parengti klausimynai nėra idealūs, tačiau tai yra gera pradžia, leisianti įvesti daugiau aiškumo, išgryninti svarbiausius dalykus, į kuriuos turės koncentruotis ir verslas, ir prižiūrėtojai. Tikiuosi, kad jie taps labai naudingu verslo ir prižiūrėtojų bendradarbiavimo įrankiu, kuris kartu leis geriau apsaugoti ir vartotojų teises“, – sakė teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Kontrolinių klausimynų sudarymui buvo keliami du pagrindiniai reikalavimai. Visų pirma klausimai turi būti aiškūs ir suprantami ne tik specialistui, bet ir kiekvienam asmeniui, turinčiam įprastines žinias apie teisinį reguliavimą ir konkrečią veiklą. Taip pat kontroliniai klausimynai turi atspindėti svarbiausius tam tikrai ūkinės veiklos sričiai keliamus teisės aktų reikalavimus.

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. kontrolinius klausimynus privalo naudoti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Ne maisto produktų inspekcija, Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas planinio patikrinimo metu tikrindami nedideles viešojo maitinimo įstaigas, nedideles mažmeninės prekybos vietas, kirpyklas ar grožio salonus.

Jeigu tikrinantis inspektorius planinio patikrinimo metu klausimyno neturi, verslininkas gali apskųsti inspektoriaus veiksmus administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui. Nusiskundimus dėl priežiūros institucijų taip pat galima pateikti el. paštu versloprieziura@ukmin.lt.

Kontrolinius klausimynus galima rasti interneto svetainėse www.verslovartai.lt ir www.ukmin.lt bei institucijų, patvirtinusių kontrolinius klausimynus, interneto svetainėse.

Planuojama, kad iki 2012 m. spalio mėnesio ne mažiau kaip 40 veiklos sričių patikrinimams bus naudojami kontroliniai klausimynai.