Lietuvos viešųjų pirkimų sistema tobulinama stiprinant viešųjų pirkimų specialistų profesionalumą

Data

2018 11 12

Įvertinimas
0
nauja.jpg

Įvairių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistai visą praėjusią savaitę Ūkio ministerijoje gilino žinias, kaip efektyviau atlikti viešųjų pirkimų procedūras. Šiuos mokymus organizavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kartu su Ūkio ministerija ir Viešųjų pirkimų tarnyba. 

EBPO atstovai ir viešųjų pirkimų ekspertai iš Islandijos, Suomijos, Norvegijos dalijosi žiniomis ir geriausia tarptautine praktika viešųjų pirkimų srityje, pateikė rekomendacijas, kaip atlikti rinkos tyrimus, rengti technines specifikacijas, nustatyti pasiūlymo vertinimo kriterijus, organizuoti inovatyvius, aplinką tausojančius ir socialiai atsakingus viešuosius pirkimus. 

„Viešųjų pirkimų specialistų profesionalumo stiprinimas yra vienas svarbiausių viešųjų pirkimų politikos prioritetų, nes, kaip rodo tyrimai, dėl profesionalumo stokos iššvaistoma 4 kartus daugiau lėšų nei dėl korupcijos. Per metus Lietuvoje atliekant viešuosius pirkimus išleidžiama daugiau kaip 4 mlrd. eurų, tad labai svarbu, kad šias lėšas administruotų rinką išmanantys, inovatyvūs ir profesionalūs viešųjų pirkimų specialistai“, – sako ūkio viceministras Gediminas Miškinis. 

Mokymuose dalyvavo 30 įvairių sričių perkančiųjų organizacijų specialistų, kuriems įteikti viešųjų pirkimų mokytojų pažymėjimai. Šie specialistai įgytą patirtį vėliau perduos savo kolegoms. 

Mokymai organizuoti įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą „Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas stiprinant viešųjų pirkimų specialistų profesionalumą“, kurio metu išanalizuoti viešųjų pirkimų specialistų mokymų poreikiai, apibrėžti mokymų prioritetai, parengta tarptautine gerąja praktika grįsta mokymo medžiaga. Taip pat rengiamos viešųjų pirkimų specialistų sertifikavimo sistemos gairės ir viešųjų pirkimų profesionalumo stiprinimo planas.