Numatyti papildomi atvejai ilgesnių kaip 3 metų viešojo pirkimo sutarčių sudarymui

Data

2009 12 23

Įvertinimas
0

Atsižvelgdama į Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisijos) rekomendacijas, Vyriausybė numatė papildomus atvejus, kai viešojo pirkimo-pardavimo sutartys gali būti sudaromos ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Pasak ūkio viceministro Rimanto Žyliaus, viešųjų pirkimų praktikoje dažnai kyla problemų įgyvendinant sudėtingus ir daug investicijų reikalaujančius projektus. „Todėl šis Vyriausybės sprendimas prisidės prie investicijų skatinimo, taip pat bus užtikrintas tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, socialinių, teikimo stabilumas“, – sako jis.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui paslaugas galės pirkti organizacijos, kurios pagrįs, kad tokia sutartis ekonominiu ar socialiniu požiūriu yra naudingesnė ir gaus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą vykdyti tokį pirkimą.

Ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui viešojo pirkimo-pardavimo sutartis taip pat bus galima sudaryti įgyvendinant NATO finansuojamus bei su valdžios ir privataus sektoriaus partneryste susijusius investicijų projektus.