Seime priimtas Mažųjų bendrijų įstatymas

Data

2012 06 29

Įvertinimas
0

Ūkio ministerijos inicijuotai ir parengtai naujai juridinio asmens teisinei formai – Mažajai bendrijai – šiandien pritarė Seimas priimdamas Mažųjų bendrijų įstatymą.

Naujoji teisinė forma turėtų užpildyti nišą tarp individualiosios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės ir sudaryti galimybę verslo organizavimą ir vykdymą grįsti asmeniniu pasitikėjimu paremtu bendradarbiavimo principu.

„Ši teisinė forma dėl supaprastintos steigimo tvarkos, valdymo struktūros ir veiklos sąlygų turėtų tapti viena patraukliausių alternatyvų siekiant pradėti savo verslą ir mažiausiomis išlaidomis įsitvirtinti rinkoje.“ – teigia ūkio ministras Rimantas Žylius.

Mažąją bendriją galės steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų. Mažųjų bendrijų įstatyme nenumatytas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas. Su mažosios bendrijos nariai darbo sutartys nebus sudaromos, todėl Mažųjų bendrijų įstatyme įtvirtinta galimybė mažosios bendrijos nariams gauti lėšų, kaip avansu išmokamą pelną, asmeniniams poreikiams.

Atsižvelgus į skirtingus verslo poreikius pagal vykdomą veiklą, jos apimtį, pobūdį ir kitus veiksnius, mažosios bendrijos steigėjams (nariams) bus leidžiama pasirinkti vieną iš dviejų mažosios bendrijos organų struktūrų. Pagal vieną iš jų - mažojoje bendrijoje yra tik mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris kartu yra ir mažosios bendrijos valdymo organas, pagal antrąją - mažojoje bendrijoje yra mažosios bendrijos narių susirinkimas ir vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas. 

Mažųjų bendrijų įstatyme įtvirtinta galimybė mažosios bendrijos pelną paskirstyti ne tik pasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams, bet ir jiems nepasibaigus. Ši nuostata leis pelningai veiklą vykdančiai mažajai bendrijai išmokėti jos nariams tenkančią pelno dalį ir nepasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams.

Nustatytos mažosios bendrijos narių socialinės garantijos analogiškos toms, kurios taikomos individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų nariams.

Mažųjų bendrijų apskaita bus tvarkoma pagal šiai teisinei formai patvirtintus verslo apskaitos standartus. Pelno mokesčio lengvatos mažosioms bendrijoms nenumatytos.

Seimas svarstė Seimo narių pasiūlymą riboti mažosios bendrijos pardavimo grynąsias pajamas per finansinius metus iki 1 milijono litų, tačiau šiam pasiūlymui nepritarė.

Mažųjų bendrijų įstatymas įsigalios šių metų rugsėjo 1 d.