Skelbiamas naujas kvietimas teikti viešosios turizmo infrastruktūros projektų aprašymus

Data

2012 05 07

Įvertinimas
0

Siekdama gerinti viešąją turizmo infrastruktūrą, išsaugoti kultūros ir gamtos paveldą, Ūkio ministerija skelbia kvietimą teikti turizmo projektų aprašymus finansavimui gauti. Projektams, kurie bus įtraukti į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašus, numatoma paskirstyti apie 20 mln. Lt Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų.

„Į sąrašus, pirmiausia, įtrauksime tuos projektus, kurie padės mažinti Lietuvoje sezoniškumo įtaką turizmui, didins konkurencingumą, padarys patrauklius ir lankytinus turistams svarbius kultūros paveldo ir aktyvaus poilsio objektus. Taip pat reikalausime, kad projektai, panaudojus šias lėšas, būtų visiškai užbaigiami. Atskiriems projektų etapams lėšos nebus skiriamos“, – sako ūkio ministras Rimantas Žylius.

Į finansavimą gali pretenduoti valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga. Turizmo projektus vertins darbo grupė, kurią sudarys Prezidentūros, Vyriausybės, Ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos ir Aplinkos ministerijos atstovai.

Projektų aprašymai gali būti teikiami pagal dvi priemones. Pagal priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ finansuojamas vandens, dviračių ir slidinėjimo trasų, pėsčiųjų takų, paplūdimių, prieplaukų, poilsio parkų, stovyklaviečių, kempingų, poilsio ir sustojimo aikštelių, ledo arenų, reabilitacijos, sveikatingumo paslaugų centrų kūrimas ir įrengimas.

Pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ finansuojami projektai, kuriais siekiama pritaikyti viešuosius kultūros paveldo objektus turizmui.

Kvietimas teikti projektų aprašymus galioja iki 2012 m. birželio 1 d. Projektų aprašymai turi būti teikiami Ūkio ministerijai ir Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos kvietime nurodytais el. pašto adresais. Kvietimą ir kitus dokumentus rasite adresu http://www.ukmin.lt/web/lt/parama_NTPP.
 
Projektai, kuriuos įvertins ūkio ministro įsakymu sudaryta darbo grupė kaip atitinkančius keliamus reikalavimus, bus įtraukti į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašus. Tuomet projektų vykdytojai galės teikti paraiškas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai finansavimui gauti.

Šiandien jau įgyvendinti projektai turi didelės įtakos turizmo sektoriaus plėtrai. Vienas iš tokių pavyzdžių – 2011 m. pabaigoje baigtas įgyvendinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos projektas: restauruoti Užutrakio dvaro rūmai, sutvarkytas parkas, mažosios architektūros paminklai. Per pirmuosius 8 mėnesius po projekto įgyvendinimo lankytojų srautas Užutrakio dvaro sodyboje išaugo beveik 4 kartus, dvigubai padidėjo renginių skaičius.

Praėjusiais metais ūkio ministro įsakymu į valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašus įtrauktas 31 turizmo projektas. Jiems buvo paskirstyta apie 135 mln. Lt ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. ES parama buvo numatyta įvairiems kultūrinio ir aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros projektams: Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymui, turizmo trasų aplink Platelių ežerą plėtrai, delfinų terapijos centro įkūrimui Lietuvos jūrų muziejuje, Vilniaus Bastėjos liekanų, Užugirio (A. Smetonos) ir Jašiūnų dvarų pritaikymui turizmo reikmėms ir kt.