V. Sinkevičius: „Dirbtinio intelekto eroje ES turi vienytis“

Data

2018 07 16

Įvertinimas
0
kontaktaiiStock_000014950137Small.jpg

Europos Sąjungos valstybės turi imtis bendrų pastangų skatindamos dirbtinio intelekto plėtrą, nes kitu atveju daugelyje sektorių, kuriuose taikoma ši technologija, galėtų atsirasti atskirtis tarp didžiųjų ir mažųjų ES valstybių narių. Taip teigia ES valstybių narių ministrų, atsakingų už konkurencingumą, neformaliame posėdyje šiandien dalyvaujantis ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

„Mažesnės ES valstybės turi ribotas galimybes sukurti stiprias nacionalines dirbtinio intelekto ekosistemas, o vienų valstybių atsilikimas šioje srityje gali ateityje reikšti mažėjantį jų konkurencingumą pramonės, medicinos, finansų ir daugelyje kitų sričių. Todėl ES mastu būtina kurti ir stiprinti įvairius tarpvalstybinio bendradarbiavimo mechanizmus, kurie užtikrintų visų ES valstybių lygiavertį dalyvavimą kuriant dirbtinio intelekto technologijas. Be to, svarbu, kad šios technologijos ne tik būtų kuriamos, bet ir taptų prieinamos verslui, įskaitant mažas ir vidutines įmones“, – sako ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Lietuva laikosi pozicijos, kad naujas ES reguliavimas skaitmeninės ekonomikos srityje neturėtų sukurti nereikalingos naštos įmonėms, nes reguliacinė našta mažina įmonių tarptautinį konkurencingumą. Ypač svarbu taikyti išimtis startuoliams ir taip palengvinti jiems verslo pradžią ir sukurti prielaidas inovatyvių prekių ir paslaugų kūrimui.

V. Sinkevičius pažymi, kad šiame etape labai svarbu didinti darbuotojų kompetencijas, kad jie būtų pasirengę pramonės ir paslaugų skaitmenizavimo sąlygotiems pokyčiams darbo rinkoje, nes keičiantis technologijoms, keičiasi ir darbo rinkai reikalingų specialistų įgūdžių poreikis.

Balandžio mėn. pasirodžiusiame Europos Komisijos komunikate pirmą kartą suformuluota ES strategija dirbtinio intelekto srityje. Suprasdama naujų technologijų reikšmę, Lietuva, kartu su kitomis 23 ES valstybėmis ir Norvegija, pasirašė deklaraciją dėl dirbtinio intelekto, kurioje įsipareigojo imtis bendrų veiksmų, kad būtų sukurtos palankios sąlygos moksliniams tyrimams ir įmonių veiklai šioje srityje. Gegužės 14 d. kartu su Šiaurės ir Baltijos valstybėmis pasirašyta regioninio bendradarbiavimo deklaracija dirbtinio intelekto srityje.

Dirbtinis intelektas kartu su kitomis naujomis technologijomis jau šiandien daro didelį poveikį gamybos procesams, viešosioms paslaugoms ir daugeliui kitų sričių – nuo pramonės robotizavimo iki  ligų diagnozės bei gydymo.