V. Sinkevičius: „EBPO narės mato Lietuvos lyderystę skaitmeninės ekonomikos srityje“

Data

2019 05 22

Įvertinimas
0
skaitmeninimas-1307227_960_720.jpg

Skaitmeninės ekonomikos sektoriaus vystymasis priklauso nuo to, kaip bus tobulinamas skaitmeninių duomenų valdymas, stiprinamas laisvas duomenų judėjimas ir kovojama su dezinformacija. Šie klausimai svarstomi Paryžiuje vykstančiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Ministrų tarybos posėdyje, kuriame dalyvauja ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

„Pastaruoju metu skaitmeninė ekonomika tampa tiek Lietuvos, tiek kitų EBPO šalių pažangos rodikliu. Lietuvoje – tai tampa vizitine kortele, nes tai vienas sparčiausiai augančių sektorių, kurio metinė apyvarta siekia beveik 2 mlrd. eurų. Skaitmeninė ekonomika skatina modernizaciją logistikos, informacinių technologijų, gamybos, viešojo administravimo ir daugelyje kitų sričių, kurios įneša didžiulį indėlį į Lietuvos ekonomiką. Skaitmeninė ekonomika taip pat prisideda prie užimtumo didinimo šalyje: viena suskaitmeninta darbo vieta sukuria 5 naujas darbo vietas Lietuvoje“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius.

EBPO Ministrų tarybos posėdyje ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo klausimams. Jame akcentuojama kova su dezinformacija – vienu didžiausių sėkmingo skaitmeninės ekonomikos funkcionavimo trikdžių. Siekdami sumažinti neigiamas dezinformacijos pasekmes, ministrai aptaria, kaip nepažeidžiant etikos principų internete galima būtų dalytis duomenimis, apsaugoti vaikus nuo neigiamos informacijos, kovoti su įsilaužimais kibernetinėje erdvėje, sustiprinti EBPO narių viešojo sektoriaus saugumą, įtraukti visuomenę į kibernetinio saugumo iniciatyvas.

Šiandien ministrai tariasi, kaip nesukurti dirbtinių kliūčių ir šalinti laisvo duomenų judėjimo trukdžius. Vienas iš būdų tai padaryti –  tobulinti teisės aktus, kurie palengvintų sąlygas tiek verslui, tiek viešajam sektoriui. Šį tikslą įgyvendinti padėtų ir tarptautiniu mastu pripažintos keitimosi duomenimis taisyklės, kurios aiškiau reglamentuotų laisvą duomenų judėjimą.

EBPO ministrų susitikime aptariamas ir skaitmeninių duomenų valdymas: vyksta diskusijos dėl duomenų kainos nustatymo, apsikeitimo srautų matavimo klausimų. Spręsdami šiuos klausimus, ministrai daugiausia dėmesio skiria viešojo sektoriaus duomenų valdymui. Susitikime taip pat diskutuojama apie skaitmeninimo įtaką valstybių visuomenėms, jų demokratinėms sistemoms ir pasitikėjimui institucijomis.

Lietuva jau dabar yra padariusi pažangą skaitmeninimo srityje – viena pirmųjų Europoje parengė Dirbtinio intelekto strategiją, kuri reglamentuoja dirbtinio intelekto panaudojimą šalyje. Sėkmingai įgyvendinus šią strategiją, Lietuvoje pagerės sąlygos inovatyviam šalies verslui ir gyventojams: atsiras galimybė žmones įdarbinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiose įmonėse ir mokėti jiems didesnius atlyginimus, o šiuo metu jų atliekamas funkcijas patikėti dirbtiniam intelektui.

Siekiant stiprinti skaitmeninimo sektorių, taip pat parengtas Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis – strategija, kuria siekiama sustiprinti Lietuvos gamybos pramonės konkurencingumą, pagerinti piliečių gyvenimo kokybę ir šalies regionų socialinę sanklodą. Kelrodyje nurodytos didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmeninimui darančios technologinės tendencijos, pramonės skatinimo priemonės ir kt.

Lietuva oficialiai 36-ąja EBPO nare tapo praėjusiais metais. Narystė šioje organizacijoje pripažįstama kaip šalies ekonominio stabilumo ir patikimumo garantas. Būdama EBPO nare, Lietuva gali pasinaudoti geriausia EBPO šalių praktika sprendžiant konkrečius ekonominės politikos klausimus.