Valstybės valdomų įmonių portfelio rezultatai per pirmąjį 2018 metų pusmetį gerėjo

Data

2018 10 18

Įvertinimas
0
Viesieji pirkimaiiStock_000017752289Small.jpg

Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelio rezultatai per pirmąjį 2018 metų pusmetį gerėjo. Pardavimo pajamos, kurios siekė beveik 1,4 mlrd. eurų, palyginti su 2017 metų pirmo pusmečio rezultatais, augo daugiau nei 10 proc. Veiklos pelno augimas buvo dar ryškesnis ir siekė 48,3 proc. Kaip teigiama VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ parengtoje 2018 metų pirmojo pusmečio VVĮ veiklos ataskaitoje, per pirmuosius šešis šių metų mėnesius įmonės uždirbo 150 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno, o jų apskaičiuota rinkos vertė padidėjo 1,3 proc. ir pasiekė 6 mlrd. eurų.

„Sparčiausius augimo tempus ir toliau demonstravo susisiekimo sektoriaus įmonės, kurios uždirbo 379 mln. eurų pardavimo pajamų (7,4 proc. daugiau nei atitinkamu 2017 metų laikotarpiu), o šio sektoriaus įmonių normalizuotas grynasis pelnas, siekęs beveik 46 mln. eurų (2017 metų pirmąjį pusmetį sudarė vos kiek daugiau nei 19 mln. eurų), sudarė daugiau nei 30 proc. viso portfelio rezultato. Tai lėmė ir paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo grąžos šuolį nuo 3,8 proc. iki 5,2 proc. Daugiausiai tam įtakos turėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės, AB Lietuvos pašto įmonių grupės bei VĮ „Oro navigacija“ pasiekti rezultatai,“ – teigė VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.

Nepaisant 12,9 proc. augusių energetikos sektoriaus pardavimo pajamų, normalizuotas grynasis rezultatas smuko 6,2 proc. ir siekė 74 mln. eurų – tai sudaro beveik pusę viso VVĮ portfelio normalizuoto grynojo pelno. Smukimas buvo nulemtas nuo 2018 metų pradžios taikomų reikšmingai mažesnių elektros ir dujų perdavimo paslaugų tarifų sistemų vartotojams.

Nuo 2018 metų pradžios veikiančios VĮ Valstybinių miškų urėdijos, įsteigtos prijungimo būdu reorganizavus 42 regionines miškų urėdijas ir VĮ Valstybinį miškotvarkos institutą, rezultatų augimas davė teigiamą impulsą ir portfelio rezultatams – šio sektoriaus normalizuotas grynasis pelnas augo nuo 15 mln. eurų iki 22 mln. eurų, o apskaičiuota rinkos vertė pasiekė 1,3 mlrd. eurų.

Gerėjo ir kitų įmonių sektoriaus, sudariusio mažiausią bendros VVĮ portfelio struktūros dalį, rezultatai. 56,8 proc. augęs normalizuotas grynasis pelnas VVĮ portfelį papildė beveik 9 mln. eurų.

„Didesnį valstybės valdomų įmonių indėlį į valstybės biudžetą daugiausia lėmė tai, kad įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) siūlymus valdybose politinio pasitikėjimo pareigūnus pakeitė nepriklausomi, profesionalūs valdybų nariai, atnešę daugiau skaidrumo ir vadybos žinių. Visgi nepriklausomų valdybos narių atrankos procesas dar bus tobulinamas į jį įtraukiant personalo atrankos agentūras. Tai ne tik leis vykdyti skaidrią atranką, bet ir aktyviau ieškoti valdybos narių ne tik renkantis iš norinčių, bet ir siūlant pozicijas profesionalams, kurie galėtų užimti pareigas pagal kompetenciją. Be to, nepriklausomi valdybų nariai galėtų būti aktyviau įtraukiami ir atrenkant valstybės valdomų įmonių vadovus“, – teigia ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Valdymo koordinavimo centro funkcijas įgyvendinančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius priduria, kad gerėjančius įmonių rezultatus atskleidžia ir antrus metus iš eilės atlikto detalaus įmonių valdymo praktikos vertinimo rezultatai.

Su VVĮ veiklos ataskaita galite susipažinti adresu https://www.vkc.sipa.lt/vkc-ataskaitos/.