Paieškos rezultatai

Rasta 201 rezultatų
Ūkio ministras E. Gustas: „Šiuolaikiškiems vadybos metodams įmonėse diegti sulaukta paraiškų už 3,4 mln. eurų“

vadybos metodai padidins įmonių darbo našumą. Pagal šį priemonės „Procesas LT“ kvietimą ES investicijų gali gauti mažosios ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 fi ...

91 šalies įmonei – 1 mln. eurų darbo našumui didinti

(18 įmonių) ir vidutinės įmonės (15 įmonių). Pretenduoti į ES investicijas pagal priemonę „Procesas LT“ galėjo mažosios ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 fi ...

Klaipėdoje – naujas investicinis projektas ir konferencijų centro statybų darbų pradžia

piliavietėje. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir pritaikymo darbų, siekiant įkurti Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir išvystyti visuomeninių renginių infrastruktūrą, projektas apima rytinės ir šiaurinės kurti ...

„Saulėtekio slėnį“ papildė Biotechnologijų verslo inkubatorius

įmonėmis“, – sako ūkio viceministras Marius Skarupskas.  Naujajame verslo inkubatoriuje galės įsikurti mažosios ir vidutinės įmonės, dirbančios gyvybės mokslų ir susijusiose srityse. Jų paslaugoms inkubatorius siūlo 22 laboratorijas ...

Ūkio ministras su darbo vizitu lankosi Šiauliuose

labai dažnai pabrėžiama, kad smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra turi didelę įtaką valstybės ekonomikos augimui, nes mažosios ir vidutinės įmonės sudaro daugiau nei 99,5 proc. visų įmonių, taip pat sukuria didžiąją dalį bendrojo vidaus produkto“, ...

Ūkio ministras E. Gustas: Investicijos į mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą jūrinių tyrimų srityje atveria platesnes galimybes

institucijose susiformavusios idėjos dažnai netampa inovatyviais produktais“, – sakė E. Gustas. Pasak ūkio ministro, mažosios ir vidutinės įmonės nepajėgia įdarbinti tyrėjų, nes joms trūksta finansinių išteklių eksperimentinės plėtros veiklai. Ta ...

Europos smulkiojo verslo akto ataskaitoje įvertinti Lietuvos pasiekimai

veiklą tarp MVĮ, kuriant priemones socialinio verslo plėtrai“, – sako ūkio viceministras Marius Skarupskas. Mažosiose ir vidutinėse įmonėse Lietuvoje dirba apie tris ketvirtadalius visų šalies darbuotojų (t. y. 10 proc. daugiau nei ES vi ...

Ūkio ministras E. Gustas Telšiuose aptarė pramonės parko įkūrimo galimybes

ir paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegti. Šia priemone taip pat siekiama, kad mažosios ir vidutinės įmonės pritaikytų informacinių ir ryšių technologijų sprendimus keliems įmonės išoriniams verslo procesams ...

Verslo atstovai raginami kreiptis finansavimo iš Europos strateginių investicijų fondo

keliamus reikalavimus) galės būti skiriamos ir iš struktūrinių fondų, EFSI ir kitų šaltinių.  Lietuvos mažosios ir vidutinės įmonės dėl paskolų garantijų gali kreiptis į atrinktus finansų tarpininkus – „Swedbank“ ir „OP Corporate Ba ...

Šalies regionų mažųjų ir vidutinių įmonių inovacijoms skatinti – beveik 20 mln. eurų ES investicijų

užtikrinti ir šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą. Pagal priemonę „Regio Invest LT+“ pareiškėjai – mažosios ir vidutinės įmonės be partnerių. Finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios ...

Baltijos šalys ketvirtąją pramonės revoliuciją pasitinka kartu su Vokietija

ir kurti geresnės kokybės darbo vietas. Šiomis galimybėmis pasinaudoti gali tiek didelės, tiek vidutinės, tiek mažosios įmonės. Šis procesas vadinamas ketvirtąja pramonės revoliucija. Ją lemia technologiniai sprendimai, pvz., daiktų interne ...

Su COVID-19 susijusios inovacijos iš ES struktūrinių fondų bus finansuojamos 100 proc.

Jekaterina Rojaka. ES investicijų priemonė „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms. Pagal ją mažosios ir vidutinės įmonės gali gauti investicijų idėjai, produktui plėtoti ar tyrėjams ir mokslininkams įdarbinti. Kitų sri ...

Ūkio ministerija ir Verslo moterų tinklas susitarė bendradarbiauti skatindami moterų verslumą

Šiuo metu Europos Sąjungoje tik trečdalis visų savarankiškai dirbančių ar pradedančių verslą asmenų yra moterys. Mažosios ir vidutinės įmonės kasmet padeda sukurti daugiau kaip 4 mln. naujų darbo vietų Europoje. Būtent moterų verslumo skatini ...

Ūkio ministras su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generaliniu sekretoriumi Houlinu Zhao aptarė verslumo skatinimo priemones

informuoti dėl galimybių Lietuvos MVĮ dalyvauti šiame renginyje ir taip pat paskatinti jų tarptautiškumą. „Mažosios ir vidutinės įmonės Lietuvos ekonomikai yra svarbesnės nei daugumoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių. Jos sudaro a ...

Aiškėja „žaliosios energijos“ skatinimo būdai

gaminti iš nuotekų. Tokioms gamykloms statyti bus skelbiami viešieji konkursai.  Kiti tikslai - padvigubinti mažosiose hidroelektrinėse pagaminamos elektros kiekį, nes tai yra pigiausias ir efektyviausias energijos šaltinis.   Tarp pri ...

Lietuva įvertinta Europos mastu už verslo aplinkos gerinimą

vidurkis apie 66,6 proc.) ir sukuria apie 70 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (ES vidurkis apie 56,8 proc.). Mažosiose ir vidutinėse įmonėse Lietuvoje dirba apie tris ketvirtadalius visų šalies darbuotojų – 10 proc. daugiau nei ES vidurki ...

Dijana Bureikienė

tarnautojų mokymo planus ir mokymo ataskaitas, atlieka mokymo poveikio Ministerijos personalui vertinimą; 1.5. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų; 1.6. vykdo Ūkio ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ir ...

COSME programa

ES veiksmų, kuriais siekiama didinti įmonių konkurencingumą, programa, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ). Pagrindiniai tikslai COSME programoje susiję su įmonių konkurencingumo ir tvar ...

Europos Sąjungos bendrovių teisė

mėn. Siekiant padidinti Europos Sąjungos įmonių finansinių ataskaitų palyginamumą ir užtikrinti, kad reikalavimai mažosioms įmonėms būtų suderinti visoje Sąjungoje, bei tobulinant konkrečių duomenų atskleidimą ir užtikrinant jo nuoseklumą, kad ...

Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2137/85

elektronikos, komercinės televizijos, viešbučių verslo srityse. Tačiau dažniausia šią teisinę priemonę pasitelkia mažos ir vidutinės įmonės. Daugiau nei pusė EEIG veikia paslaugų – transporto, finansų, turizmo srityse, maždaug ketvirtis – bend ...

Ekologinį projektavimą reglamentuojantys teisės aktai

reglamentas (ES) Nr. 548/2014 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo Buitiniai maisto gaminimo prietaisai 2014 m. sausio ...

2018 m.

kovą kainoms skelbs skatindama prekybos tinklus jungtis prie bendro portalo 2018-10-31 - Lrt.lt: V. Sinkevičius: mažos parduotuvės neprivalės rinkti taros 2018-10-31 - 15min.lt: Virginijus Sinkevičius: mažos parduotuvės neprivalės rinkti t ...

Europos smulkiojo verslo aktas

SBA), kuriame tiek Komisijai, tiek valstybėms narėms siūloma imtis tam tikrų politikos priemonių. Juo siekiama padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms suklestėti, o geriausioms – tapti pasaulio lyderėmis. Smulkiojo verslo aktas – svarbus žingsni ...

ES vidaus rinkos įrankiai

piliečiai ir įmonės. Kiti informaciniai ir pagalbos įrankiai Enterprise Europe Network Padeda įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, plėtoti verslą tarptautinėse rinkose. EURES Padeda rasti darbą kitose ES valstybėse narėse. Jū ...

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 ... 9 Pirmyn