Paieškos rezultatai

Rasta 201 rezultatų
Lietuvos įmonės aktyviai domisi parama inovacijų diegimui

projektus yra finansiškai sudėtinga. Iš 102 paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT“ pateikusių bendrovių 54 yra mažos ir labai mažos įmonės, 30 – vidutinių įmonių.   Dėl paramos pagal priemonę „Intelektas LT“ da ...

Konkurse mažoms ir vidutinėms įmonėms kredituoti varžosi 8 bankai

8 bankai. Baigėsi Europos investicijų fondo (EIF*) skelbto konkurso bankams, per kuriuos bus kredituojamos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, paraiškų surinkimo etapas. Nuo kvietimo paskelbimo dienos (2009 m. kovo 5 d.) pasiūlym ...

Ūkio, Šiaulių ir Medicinos bankai jau kitą savaitę pradės dalinti paskolas smulkiesiems

pavaduotoja, verslo ir mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Daiva Kiburienė. Mažų kreditų gavėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ir pagrindinę veiklą vykdančios Lietuvoje. Vienam paskolos gavėjui gali būti sutei ...

INVEGA jau gali garantuoti už įmonių, patiriančių laikinų finansinių sunkumų, paskolas

įmonėms su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija. Paskolas su garantija gali gauti tiek labai mažos, mažos, vidutinės (SVV), tiek didelės, patiriančios laikinus finansinius sunkumus, įmonės. . Jau šeši bankai: AB ...

6 bankai smulkiajam verslui suteiks paskolų už 100 mln. Lt

bankai smulkiajam verslui suteiks paskolų už 100 mln. Lt. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės jau gali kreiptis į AB Šiaulių, AB Ūkio, UAB Medicinos, AB „Parex“, AB „DnB NORD“ ir AB „Finasta“ bankus dėl paskolų suteikimo. Š ...

Pasibaigė pirmasis paskolų teikimo etapas: verslui išskolinta 17,4 mln. litų

ir paukštienos produktų gamybos ir įvairiai aptarnavimo veiklai pradėti ar plėsti. Mažų kreditų gavėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ir pagrindinę veiklą vykdančios Lietuvoje. Vienam paskolos gavėjui gali būti sutei ...

Įmonėms taps lengviau pretenduoti gauti valstybės pagalbą

taip verslas patenka į tam tikrą aklavietę, nes įmonės statusas gali kiekvienais metais keistis nuo vidutinės iki mažos ar atvirkščiai. „Ši problema ypač paaštrėjo ekonominiu sunkmečiu, kai dauguma įmonių buvo priversto ...

Sudarytas planuojamų remti menų inkubatorių plėtros projektų sąrašas

ir tai puikiai siejasi su ministerijos nuosekliai vykdoma ekonomikos skatinimo programa. „Ne veltui kalbama, kad mažos valstybės, tokios kaip Lietuva, gali rasti savo nišą pasaulyje būtent per kūrybiškumo ugdymą. Skirdami paramą sieksime suda ...

Siekiama, kad įmonėms būtų paprasčiau pretenduoti į valstybės paramą

kartais ir trejų metų finansinius duomenis. Tačiau įmonės statusas gali kiekvienais metais keistis nuo vidutinės iki mažos ar atvirkščiai. Ši problema ypač paaštrėjo ekonominiu sunkmečiu, kai dauguma įmonių buvo priverstos mažint ...

Daugiau įmonių galės pasinaudoti valstybės teikiama pagalba

skaičių, tiek gamybos pajėgumus. „Įmonės statusas gali kiekvienais metais keistis nuo vidutinės iki mažos ar atvirkščiai, o tam, kad statusas būtų pakeistas, iki šiol reikėjo laukti metus ar daugiau. Todėl dalis įmonių prarado ga ...

D. Kreivys prašo kainų komisijos sulaukti VPT išvadų dėl viešųjų pirkimų pažeidimų įtakos kainai „Vilniaus vandenyse“

vykdomų pirkimų teisėtumo. Bendrovė pasitvirtintose viešųjų pirkimų taisyklėse buvo numačiusi labai aukštą mažos vertės pirkimo, apie kurį neprivaloma skelbti, vertę: iki 900 tūkst. litų prekėms ir iki 1,05 mln. litų paslaugoms. Tokiu b ...

Skelbiami kvietimai teikti paraiškas gauti nacionalinę paramą

ir eksportui, sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo projektams. Projektus pagal šį kvietimą gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Vienai įmonei gali būti padengiamos išlaidos iki 10 000 Lt. Paraiškos turi būti pateiktos VšĮ L ...

UAB „Būsto valda“ nepagrįstai vykdė viešąjį pirkimą apie jį neskelbiant, todėl turėtų sutartį nutraukti

į planuojamą paslaugų pirkimo vertę, perkančioji organizacija nepagrįstai vykdė pirkimą kaip neskelbiamą mažos vertės supaprastinto riboto konkurso būdu. Minėtąjį pirkimo būdą turėjo teisę pasirinkti tik tuo atveju, kuomet pir ...

2009 metais įvykusių viešųjų pirkimų vertė sudarė 9,059 mlrd. litų

tarptautinių ir klasikinio sektoriaus supaprastintų pirkimų sudarė darbų pirkimai, kuriems išleista 3,37 mlrd. Lt. Mažos vertės ir komunalinio sektoriaus supaprastintų pirkimų vertė 2009 m. 2,6 mlrd. Lt. Viešųjų pirkimų tarnyba pagal tu ...

UAB „Būsto valda“ nepagrįstai vykdė viešąjį pirkimą apie jį neskelbiant, todėl turėtų sutartį

į planuojamą paslaugų pirkimo vertę, perkančioji organizacija nepagrįstai vykdė pirkimą kaip neskelbiamą mažos vertės supaprastinto riboto konkurso būdu. Minėtąjį pirkimo būdą turėjo teisę pasirinkti tik tuo atveju, kuomet pir ...

Verslo angelų fondas I ir ART21 pasirašė pirmąją investicijų sutartį

veikiančiu investavimo procesu. UAB ART21 turi aiškų augimo potencialą šioje besiplečiančioje rinkoje, todėl kitos mažos ir vidutinės įmonės gali įsitikinti, kad finansiniai ištekliai yra „prieinami“ augančioms įmonėms. „Verslo angelų fonda ...

VPU, vykdydamas viešuosius pirkimus, jau ne pirmą kartą nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų

pedagoginis universitetas, vykdydamas viešuosius pirkimus nesilaiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Vykdydami mažos vertės pirkimą dėl „VPU centrinių rūmų lifto pastatymo“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir sutartį ...

91 Lietuvos įmonė pasidalino beveik pusę milijardo litų

projektų, kuriuos įgyvendina 91 įmonė pagal priemonę „Lyderis LT“ skirta 438,38 mln. Lt ES paramos. 90 projektų vykdo mažos ir vidutinės įmonės, 20 projektų – didelės šalies įmonės. Priemone „Lyderis LT“ skiriamos paramos tikslas – paskati ...

Nedidelės įmonės jau gali gauti paramą inovaciniais čekiais

įmonės jau gali gauti paramą inovaciniais čekiais. Nuo š. m. liepos 1 d. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, siekiančios diegti inovacijas, jau galės teikti paraiškas gauti inovacinį čekį. Ūkio ministras Dainius Kreivys įsakym ...

„Enterprise Estonia“ domisi, kaip galėtų bendradarbiauti su lietuviais

į „Investuok Lietuvoje“ ir „Eksportuojančioji Lietuva“. „Nors dažnai konkuruojame, tačiau esame labai mažos šalys ir neretai efektyviau būtų suvienyti jėgas, todėl visuomet mielai dalinamės patirtimi. Aptarsime, kaip galėtume stipr ...

Pradedantieji verslą jau gali kreiptis dėl labai mažų paskolų

verslą jau gali kreiptis dėl labai mažų paskolų. Mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip vienerius metus, socialinės įmonės, verslininkai bei fiziniai asmenys, ketinantys pradėti ir (ar) plėtoti savo verslą, jau gali gauti labai maž ...

Projektų rizikos valdymas: ES parama turi pasiekti sąžiningus projektų vykdytojus

ar atliekant projekto patikrą vietoje. Pagal bendrą rizikos rodiklių balų sumą, projektai suskirstomi į 3 lygius: mažos, vidutinės ir didelės rizikos. Vadovaujantis nustatytu rizikos lygiu, taikomos atitinkamos kontrolės priemonės. Mažos rizik ...

„fDi intelligence“: Lietuva – sėkmingas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo pavyzdys

Lietuvos rezultatai džiuginantys. Šioje šalyje TUI projektų padaugėjo 52 procentais. Pasak apžvalgos autorių, mažos šalys – tokios kaip Lietuva ir Estija, yra žymiai lankstesnės pritraukiant investicijas ir greičiau priima sprendimus. ...

Išrinkti Europos verslininkystės apdovanojimų nacionalinės atrankos nugalėtojai

regiono socialinės ir demografinės problemos: emigracija, mažėjantis jaunimo skaičius, didelis jaunimo nedarbas ir mažos užimtumo galimybės. Paraiškas nacionalinei atrankai iki š. m. rugsėjo 22 d. galėjo teikti centrinės, regioninės ir ...

Lietuvos verslui veriasi galimybės bendradarbiauti su Izraeliu mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

vadovas Arūnas Karlonas.   „Tiek Lietuva, tiek Izraelis – valstybės, kurių vidinės rinkos kitų šalių mastu yra mažos. Taip pat negalime pasigirti gausiais naudingų iškasenų ištekliais. Todėl abiejų šalių sėkmingai verslo plėtrai itin sv ...

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 Pirmyn