EBPO Pramonės, inovacijų ir verslininkystės komiteto 133-oji sesija

Pradžia

2018-11-14

Pabaiga

2018-11-15

Inovacijų departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius Paryžiuje (Prancūzija) dalyvaus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Pramonės, inovacijų ir verslininkystės komiteto 133-oje sesijoje (D. Kucevičius, tel. 8 706 64 669).

Informaciją parengė Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius.