Europos kosmoso agentūros organizuojami posėdžiai

Pradžia

2018-11-12

Pabaiga

2018-11-13