Su Europos Sąjungos kosmoso politika susiję renginiai ir seminaras „Inovacijų plėtra ir jų sklaida“

Pradžia

2018-06-12

Pabaiga

2018-06-15

Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjas Tadas Tumėnas Briuselyje (Belgija) dalyvaus Europos Komisijos organizuojamame programos „Horizontas 2020“ Kosmoso pogrupio komiteto posėdyje, Europos Sąjungos Tarybos Kosmoso darbo grupės susitikime ir Europos Komisijos Regionų direktorato organizuojamame seminare „Inovacijų plėtra ir jų sklaida“ (angl. Broadening Innovation and Innovation Diffusion) (T. Tumėnas, tel. 8 706 64 692).

Informaciją parengė Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius.