Aukcionai

      Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimą tiesioginiame aukcione.
     Parduodami automobiliai, baldai, kompiuterinė ir kita įranga. Išsamūs parduodamo turto sąrašai su pradinėmis kainomis skelbiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje adresu http://eimin.lrv.lt/lt/skelbimai-1/aukcionai.
     Aukcionas vyks 2019 m. spalio 21 d. 10.00 val. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius, 213 salė. Aukciono dalyviai registruojami nuo 9.15 iki 9.50 val. Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
     Atsakingas asmuo – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas Vaidotas Vazgelevičius,  tel. 8 706 64 849.
    Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. spalio 16, 17 ir 18 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius. Kontaktiniai asmenys – Jonas Jankauskas (automobiliai), tel. 8 706 64 853,  Violeta Lapūnienė (baldai), tel. 8 706 64 650, Romualdas Smelevičius (kompiuterinė ir kita įranga), tel. 8 706 64 626.
     Aukciono dalyvio bilietas nemokamas, žiūrovai neįleidžiami.
    Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per tris darbo dienas po apmokėjimo ir turto  perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo.
 

1 priedas  2 priedas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-04