Justinas Pagirys

              Lietuvos verslo asociacijų interesai Švedijos Karalystėje
I interesas II interesas
Padėti organizuoti renginį parodos Elmia Subcontractor metu, kuris vyks 2018 m. lapkričio 13-16 d.  
Suteikti informaciją apie eksporto galimybes į Švediją šiose sektoriuose: plastikai, chemija, tekstilė, žemės ūkio žaliavos. .Padėti organizuoti verslo misiją į Švediją bei surengti verslo renginį skirtą pristatyti Lietuvos gamintojus Švedijos prekybos tinklams.
Padėti organizuoti Vilniaus ir Šiaulių PPAR verslo misiją į Švediją (IV ketv. 2018 m.) Verslo kontaktų paieška įmonėms, gaminančioms daugiasluoksnes plokštes.
Padėti rasti įmones Švedijoje gaminančias lazerius ar lazerines sistemas ir perkančias lazerių optikos ir elektro-optinius komponentus Organizuoti renginį pristatant Lietuvos lazerių asociacijos narių potencialą, produktus bei galimybes
Reikalavimai, norint importuoti organines trąšas ir dirvos gerintojus į Švediją: prekių registracijos procedūra ir reikalavimų sąrašas; prekių ženklinimo reikalavimai; papildomi reikalavimai Patarimai norint pradėti eksportą į Švediją: kultūriniai skirtumai ir panašumai, į kokias institucijas ir kokiais klausimais galima kreiptis
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-23