Laimutis Abeciūnas

              Lietuvos verslo asociacijų interesai JAV (Los Andželas)
I interesas II interesas
Suorganizuoti Lietuvos pramoninkų konfederacijos nariams renginį skirtą JAV (Los Andželo) verslo potencialo pristatymui. Pateikti informaciją apie JAV (Los Angeles) galiojantį verslo reguliavimą, t.y. mokesčius, veiklos formas, darbo santykius ir t.t.
Padėti sukontaktuoti su prekybos tinklų tiekėjais. Suorganizuoti renginį, kuriame būtų pristatytas organinių trąšų gamintojų potencialas.
Padėti rasti įmones, kurios gamina lazerius ar lazerines sistemas ir perka/ieško lazerių optikos ir elektro-optinių komponentų tiekėjų Organizuoti renginį pristatant Lietuvos lazerių asociacijos narių potencialą, produktus bei galimybes.
Padėti organizuoti verslo misiją Panevėžio Prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Suteikti informaciją apie vykstančias specializuotas meninio stiklo parodas.
Padėti organizuoti Vilniaus Prekybos, pramonės ir amatų rūmams Lietuvos kino atstovų kelionę bei dalyvavimą American market film renginyje (Santa Monika) Suteikti informacija apie vyksiančias Kalifornijoje nišines verslo parodas.
Pateikti informaciją apie perspektyvius sektorius importui ir eksportui, planuojamus susitarimus dėl laisvesnės prekybos.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-01