• ministerijos administracijos padalinių veiklos koordinavimas ir kontrolė;
  • ministerijos administracinės ūkinės veiklos kontrolė;
  • Europos Sąjungos techninė parama;
  • ministerijos finansinių, materialinių, intelektinių ir informacijos išteklių valdymas ir naudojimas;
  • ministerijos strateginis veiklos planavimas ir dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo organizavimas;
  • valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų sudarymo, kaupimo ir tvarkymo koordinavimas ir kontrolė.
  • Teisės departamentas;
  • Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamentas;
  • Finansų skyrius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-19