Strateginių prekių kontrolė

Lietuvos strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių ir karinės įrangos) kontrolės teisinė bazė užtikrina:

  • Tarybos Reglamento Nr. 428/2009 nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo režimus
  • Susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą
  • Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje kontrolės sąlygas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija vadovauja strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių ir karinės įrangos) eksporto, tarpininkavimo, siuntimo ir tranzito kontrolės darbams ir išduoda reikalingas licencijas.

Kontrolės procesas, įskaitant licencijavimo reikalavimus, yra vykdomas Europos Sąjungos reglamentų, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka ir laikantis tarptautinių susitarimų ir įsipareigojimų.

Teisės aktus rasite čia

Prašymų išduoti strateginių prekių importo, eksporto, tranzito, tarpininkavimo  ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijas formos

Informuojame, kad žemiau nurodytus prašymus išduoti karinės įrangos importo/įvežimo/eksporto/siuntimo Europos Sąjungoje licencijas (ir jų patikslinimo), taip pat prašymus išduoti strateginių prekių galutinį panaudojimą patvirtinančius dokumentus (ir juos patikslinti), galite teikti ir elektroniniu būdu. Prašymai teikiami per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-31