Energetikos priemonės

Įgyvendinant šias priemones, siekta padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą. Europos Sąjungos investicijos skirtos viešųjų pastatų (darželių, ligoninių, mokyklų, globos namų, pensionų ir pan.) renovacijai, elektros perdavimo sistemos ir elektros skirstymo sistemos modernizavimui, šilumos tiekimo sistemos modernizavimui.