Verslo priemonės

Ekonomikos augimo veiksmų programa (Parama verslui ir verslo aplinkos gerinimui)
2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės