Energijos efektyvumo priemonės

4 VP prioritetas "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas"

Investicinis prioritetas:

4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo įmonėse skatinimas.

Konkretus uždavinys:

4.2.1. Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse.

Finansinės priemonės:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08