Kita aktuali informacija

 • 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 4-726 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2020 metų I ketvirtį vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2020 metų II ketvirtį nustatyti patvirtinimo" (pdf).
 • 2019 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 4-198 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2019 metų IV ketvirtį vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2020 metų I ketvirtį nustatyti patvirtinimo" (pdf).
 • 2019 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 4-198 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2019 metų III ketvirtį vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2019 metų IV ketvirtį nustatyti patvirtinimo" (pdf).
 • 2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4-262 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2019–2021 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ (docx)
 • 2019 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 4-198 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2019 metų II ketvirtį vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2019 metų III ketvirtį nustatyti patvirtinimo" (pdf).
 • 2018 m. gruodžio 31 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-810 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2019 metų I ketvirtį vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2019 metų II ketvirtį nustatyti patvirtinimo" (pdf).
 • 2018 m. vasario 7 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-63 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2018 metais vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2019 metais nustatyti patvirtinimo" (pdf).

 • 2017 m. spalio 20 d. ūkio ministro įsakymas "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2017 metų IV ketvirtį vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2018 metų I ketvirtį nustatyti patvirtinimo" (pdf)

 • 2017 m. gegužės 29 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-326 "Dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo Nikitos Ananjevo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2017 metais vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2017 metų III ketvirtį nustatyti patvirtinimo"

 • Ūkio ministro įsakymas dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo Nikitos Ananjevo užduočių ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros veiklos 2016 metais vertinimo rodiklių viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai 2017 metų I ketvirtį nustatyti. Papildyta: 2017 m. vasario 2 d. įsakymo pakeitimas.

 • De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo (paskirstymo) tvarkos aprašo rengimo rekomendacijos (docx)

 • Vertinimai:

 • Europos Sąjungos fondų investicijų vertinimai atliekami  siekaint pagerinti lėšų investavimo efektyvumą, veiksmingumą ir siekiant didesnio poveikio šalies ekonomikos augimui ir ilgalaikių darbo vietų kūrimui, įgyvendinant Lietuvos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą. 2014–2020 m. laikotarpiu ES fondų investicijų vertinimo funkcijos vykdymas Lietuvoje organizuojamas planavimo būdu. Visam 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 44P-1.1 (1) buvo patvirtintas ES fondų investicijų vertinimo planas. Vertinimo planui įgyvendinti kasmet sudaromi metiniai ES fondų investicijų vertinimo planai (toliau – metiniai vertinimo planai), tvirtinami finansų ministro įsakymais. Šiuose planuose nustatyti konkretūs vertinimų projektai, už jų įgyvendinimą atsakingos institucijos, vertinimų projektų rengimo ir įgyvendinimo terminai, jų vertė, finansavimo šaltiniai, jų tikslas ir laukiami rezultatai. Platesnę informaciją apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamų sričių vertinimus galite rasti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-17