Kultūros ir gamtos paveldo priemonės

5 VP prioritetas "Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos"

Investicinis prioritetas: 5.4. Kultūros ir gamtos paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas

Konkretus uždavinys: 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

Finansavimo priemonės:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08