Galiojantys kvietimai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones

Kompetencijos LT (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-814)


  Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“

  Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-07-26 (0:00 val.) iki 2019-09-26 (23:59 val.) 

    Priemonės „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3 (docx), patvirtintas 2019 m. liepos 24 d.  ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-443.

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 

Inostartas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-852)


Kvietimas Nr. 1 (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“ 

Kvietimas Nr. 2 (kituose regionuose) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-30 (09:00 val.) iki 2020-09-30 (24:00 val.)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (kituose regionuose)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-250 (doc, pdf). 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (8 5) 264 4712

 

Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851)


Kvietimas Nr. 1 (pradedantiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“ 

Kvietimas Nr. 2 (brandiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“ (kvietimo suma padidinta iki 3.000.000,00 Eur)

Kvietimas Nr. 3 ("Seal of Excellence") teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-27 (09:00 val.) iki 2020-09-30 (24:00 val.)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (pradedantiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (brandiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma ("Seal of Excellence")

 

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-241 (doc, pdf). 

 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (8 5) 264 4712

 

Inopatentas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-845)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inopatentas“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės „Inopatentas" paraiškos forma

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. birželio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-353.

 su 2018 m. kovo 22 d. pakeitimais (doc, pdf) patvirtintais ūkio ministro įsakymu Nr. 4-161.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (doc, dpf)
 2. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (doc, pdf)
 3. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (doc, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotų įkainių taikymo (doc, pdf)
 5. priedas. Paraiškos forma (doc, pdf)
 6. priedas. Partnerio deklaracija (doc, pdf)
 7. priedas. Dotacijos sutartis (doc, pdf)

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 

Inostažuotė  (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-847)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (didelėms įmonėms)

Paraiškų teikimo terminas: iki 2020 m. birželio 30 d.

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf),  2018 m. kovo 27 d. redakcija.

Paraiškos forma (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)

Paraiškos forma (didelėms įmonėms)

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Loreta Raugalaitė, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė, tel. 8 659 42 594, el. p. loreta.raugalaite@esf.lt;
 • Mantas Jurkaitis, Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovas, tel. 8 659 42595, el. p. mantas.jurkaitis@esf.lt.

 

Eco konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-IVG-T-829)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-12-06 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-689.

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

„Vienos įmonės“ deklaracija.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu eco@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-10-30 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 (pdf) bei projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2018 m. spalio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-657 (suvestinė redakcija).

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos:

Jovita Cesiulytė, tel. Nr. (8  5)  211 3568, el.paštas verslokonsultacijos@invega.lt;

Gražina Surgailytė, tel. Nr. (8 5) 210 7510, el. paštas verslokonsultacijos@invega.lt;

bei telefonu 8 5 210 6391.

 

 Expo konsultantas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-IVG-T-825)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-08 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2018 m. balandžio 13 d. redakcija (doc, pdf).

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (pdf).

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos:  el. paštu expo@invega.lt bei telefonu 8 5 2107513, 8 5 2106391

 

 Smart FDI  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-848)


Naujas kvietimas

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Smart FDI“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-08-21 (09:00 val.) iki 2020-09-30 (24:00 val.)

Priemonės „Smart FDI“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (docx) su PRIEDAIS, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 4-466.

PRIEDAI:

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyriausiasis projektų vadovas Stanislovas Dabušinskas, el. p. stanislovas.dabusinskas@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7444.
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p. vytaras.tamasauskas@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4869.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Projektų finansų klausimais:
LVPA Projektų finansų grupės vyresnioji projektų finansininkė Teresa Mateiko, el. p. teresa.mateiko@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7466.

 

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-06-12 iki 2020-09-01

Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (docx), patvirtintas 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 4-356

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 

Parama socialiniam verslui (priemonės kodas Nr. 08.5.1-ESFA-K-853)


 Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Parama socialiniam verslui“.

 Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-06-18 iki 2019-09-20 (23:29 val).

 Priemonės „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 4-373 (docx).

 Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija.

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Konsultuoja:

 

Kompetencijų vaučeris (priemonės kodas Nr. 09.4.3-IVG-T-813)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-17 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2017 m. rugpjūčio 30 d. redakcija (docx, pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (be kitokios, ir de minimis pagalbą)
 6. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą 
 7. priedas. Valstybės pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant sutarties 107 ir 108 straipsnius
 8. priedas. Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
 9. priedas. Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 10. priedas. Projekto dalyvio apklausos anketa
 11. priedas. Dotacijos sutarties forma

 Mokymų paslaugų tiekėjų ir mokymo programų sąrašas.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultaciijos: el. paštu mokymai@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

 InoConnect  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-844)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „InoConnect“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-03-26 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2018 m. kovo 23 d. redakcija (docx, pdf.)

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Alma Jakštienė, el. p. a.jakstiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 0811.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)

Kvietimas teikti paraiškas sustabdytas pagal priemonę 03.1.1-IVG-T-809

Paraiškos priimamos pagal priemonę 03.3.1-IVG-T-810

Paraiškos priimamos pagal priemonę 04.2.1-IVG-T-811


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu dpk2@invega.lt bei telefonu 8 5107513

Galiojantys kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones

 

Smartparkas LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V-830)


Projektiniai pasiūlymai teikiami nuo 2019-06-26 iki 2019-08-30 15:00 val.

Kvietimas Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Smartparkas LT“
Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2016 m. birželio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-427 (pdf). Priemonės „Smartparkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-240 (docx)
Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ prioritetinių krypčių veiksmų planai:

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (http://eimin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@eimin.lt

Konsultuoja 

Lauryna Gružaitė

Tel. 8 706 64 893

El. paštas lauryna.gruzaite@eimin.lt

 

Ikiprekybiniai pirkimai LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835)


Projektiniai pasiūlymai teikiami nuo 2019-05-15 iki 2019-09-30 17:00 val.

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“
Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2018 m. gruodžio 15 d. redakcija (docx).
Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ prioritetinių krypčių veiksmų planai:

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (http://eimin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@eimin.lt

Konsultuoja Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyrius Rita Šniukienė, el. p. rita.sniukiene@eimin.lt, tel. (8 706) 6 4946

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-21