Kompetencijų vaučeris

 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Kompetencijų vaučeris“ Nr. 09.4.3-IVG-T-812 projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. gruodžio 3 d. (darbo dienos pabaigos) Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Kompetencijų vaučeris“ Nr. 09.4.3-IVG-T-812 projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. rugsėjo 6 d. (darbo dienos pabaigos) Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.
 • Priemonės „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinimo priežiūros komitetas, sudarytas 2017 m. lapkričio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-685 (pdf
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinimo plano pakeitimo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. liepos 24 d. (darbo dienos pabaigos) Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.ltPAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo plano pakeitimo projektui negauta.
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Kompetencijų vaučeris“ Nr. 09.4.3-IVG-T-812 projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo Projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. liepos 26 d. (darbo dienos pabaigos) Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.  PAPILDYTA: pastabų ir pasiūlymų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui negauta.
 • Priemonės  „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinimo planas, patvirtintas 2017 m. balandžio 4 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 

Kompetencijų vaučeris (priemonės kodas Nr. 09.4.3-IVG-T-813)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-17 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2017 m. rugpjūčio 30 d. redakcija (docx, pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (be kitokios, ir de minimis pagalbą)
 6. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą 
 7. priedas. Valstybės pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant sutarties 107 ir 108 straipsnius
 8. priedas. Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
 9. priedas. Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 10. priedas. Projekto dalyvio apklausos anketa
 11. priedas. Dotacijos sutarties forma

 Mokymų paslaugų tiekėjų ir mokymo programų sąrašas.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultaciijos: el. paštu mokymai@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-20