Finansinės priemonės

Skelbiama naujos rizikos kapitalo priemonės „Akceleravimo fondas“ valdytojų atranka

Ūkio ministerija kviečia dalyvauti naujos rizikos kapitalo priemonės „Akceleravimo fondas“ valdytojų atrankoje. Atrinkti du fondų valdytojai įsteigs po du rizikos kapitalo fondus – prieš-ankstyvosios stadijos (pre-seed) ir ankstyvosios stadijos (seed) fondus, skirtus startuoliams kurti ir vystyti. Priemonei „Akceleravimo fondas“ įgyvendinti skirta 14,48 mln. eurų Europos Sąjungos investicijų.

Rizikos kapitalo priemonė „Akceleravimo fondas“ sukurta atsižvelgiant į atliktą išankstinį rinkos vertinimą, kuris parodė, kad rinkoje trūksta finansinės priemonės, teikiančios akceleravimo paslaugas ir orientuotos į prieš-ankstyvosios ir ankstyvosios stadijos įmones.

Šią rizikos kapitalo priemonę įgyvendins „Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo“ (Verslo finansavimo fondas) valdytoja UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega”). Daugiau informacijos apie atranką http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/kvietimas/.  Visus „Akceleravimo fondo” valdytojų atrankos dokumentuose nurodytus dokumentus ir informaciją „Invegai“ reikia pateikti atrankos dokumentuose nurodytais būdais iki š. m. gegužės 17 d.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08