Auditas pramonei LT

Auditas pramonei LT (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-804)


Kvietimas Nr. 3 teikti paraiškas pagal priemonę „Auditas pramonei LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-06-25 (09:00 val.) iki 2018-08-27 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3, patvirtintas 2018 m. birželio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-366 (docx)

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Vaida Lapinskienė, el. p. v.lapinskiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7438.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 • Ūkio ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.3 (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. birželio 5 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.
 • Įsakymai dėl finansavimo skyrimo
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudėtis (pdf.), patvirtinta 2018 m. kovo 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-165
 • Priemonės  „Auditas pramonei LT“ įgyvendinimo planas (pdf), patvirtintas 2017 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-365.
 • Ūkio ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Auditas pramonei LT“ įgyvendinimo plano pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. gegužės 17 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt

Auditas pramonei LT (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-804)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Auditas pramonei LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-29 (09:00 val.) iki 2017-05-29 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. kovo 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-165.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Vaida Lapinskienė, el. p. v.lapinskiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7438.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Ankstesnė informacija

Auditas pramonei LT (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-804)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Auditas pramonei LT“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2015 m. liepos 31 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-499.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma*

*Pastabos / paaiškinimai paraiškos formos pildymui

„Vienos įmonės" deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411;
 • LVPA Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7456;
 • LVPA Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. k.deje@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7453;
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091;
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 486.Įa

Ūkio ministerija parengė 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonių atrankos kriterijus priemonei Auditas pramonei LT, kurie 2014 lapkričio 18 d. buvo pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu.

 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-25