Mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai)

Lietuvos ilgalaikiuose strateginiuose dokumentuose pabrėžiama glaudesnės mokslo, studijų ir verslo sąveikos būtinybė. Siekiant paskatinti mokslo ir studijų sistemos ir ūkio sąveiką, perspektyvių technologijų kūrimą ir jų diegimą į imlų žinioms verslą, Lietuvoje pradėti kurti integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai). 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją.

Pirmaujančių pasaulio šalių konkurencingumo strategijose svarbus vaidmuo skiriamas teritoriškai vientisiems mokslo, studijų ir inovatyvaus verslo junginiams. Tokiuose junginiuose telkiamos svarbiausios šalies mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo institucijos, vystomos žinių ir technologijų perdavimo iš viešojo sektoriaus į privatų verslą sistemos, sudaromos sąlygos kurtis žinioms imlaus verslo įmonėms. Vakarų šalyse tokie centrai pradėjo kurtis dar praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje (pavyzdžiui, garsusis JAV Silicio slėnis). Nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio tokie centrai išplito Vakarų Europoje, Skandinavijoje, Japonijoje, pastaruoju metu sparčiai kuriasi Kinijoje, kitose Tolimųjų Rytų šalyse ir visuose pasaulio regionuose, kuriuose sparčiausia mokslo ir technikos pažanga. Lietuvos Resupblikos Vyriausybė 2008 m. patvirtino Slėnių Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai, "Nemunas" , "Santara", "Santaka" ir "Saulėtekis" plėtros programas.

Slėniai kuriami ir plėtojami šiomis kryptimis:

  • lazerių ir šviesos technologijos;
  • medžiagotyra ir nanotechnologijos;
  • puslaidininkių fizika, elektronika ir organinė elektronika;
  • civilinė inžinerija;
  • biotechnologija, biofarmacija, molekulinė medicina ir stambiamolekulinės medžiagos;
  • modeliavimas, informatika ir komunikacijų technologijos;
  • darnioji chemija ir farmacija;
  • mechatronika ir susijusios elektroninės technologijos, biomedicininė inžinierija;
  • ateities energetika;
  • informacinės ir komunikacinės technologijos.

Išsamesnę informaciją apie slėnius galite rasti Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skiltyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-04