Analizės, tyrimai, studijos

  • Rinkos priežiūros politiką įgyvendinančių institucijų sistemos tyrimas

    Įgyvendinant projektą „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions“ atliko Rinkos priežiūros politiką įgyvendinančių institucijų sistemos tyrimą. Atliekant tyrimą įvertinta ES vidaus rinkos politiką įgyvendinančių institucijų, t. y. prekių ir paslaugų rinkos priežiūrą atliekančių institucijų, sistema, nustatytos jos problemos ir pateiktos išvados dėl rinkos priežiūros institucijų veiklos tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-12