ES vidaus rinkos įrankiai

Nemokamai ir praktiškai padedame verslui ir piliečiams naudotis ES vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis:

SOLVIT
Padeda piliečiams ir įmonėms spręsti tarpvalstybines problemas dėl valdžios institucijų netinkamo ES teisės taikymo. Tipinės problemų sritys: profesinių kvalifikacijų pripažinimas, vizos ir teisės gyventi šalyje, prekyba ir paslaugos (įmonėms), socialinės išmokos, transporto priemonių registravimas, vairuotojo pažymėjimai ir kt.

VersliLietuva.lt
Paslaugų, gaminių ir statybos srities gaminių kontaktinis centras padeda pradėti verslą ar teikti paslaugas Lietuvoje, informuoja apie statybos produktams taikomus reikalavimus, konsultuoja leidimų bei licencijų išdavimo klausimais, suteikia galimybę verslo subjektams leidimus, licencijas išsiimti elektroniniu būdu.

Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI)
Daugiakalbė internetinė valdžios institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija priemonė.

ES techninių reglamentų informacinė sistema (TRIS)
Leidžia susipažinti su ES valstybių narių nacionalinės teisės aktais, kuriais reglamentuojamas laisvas prekių judėjimas, informuoja apie naujų techninių reglamentų projektus, suteikia galimybę dėl šių pareikšti savo nuomonę.

NANDO
Pateikia visų ES valstybių narių notifikuotųjų įstaigų, kurios paskirtos atlikti produktų atitikties vertinimą pagal Naujojo požiūrio direktyvas, sąrašą.

Profesijos.lt
Informacija apie ES reglamentuojamas profesijas, teisės aktus bei profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemas.

ICSMS
Viešojoje prieigoje vartotojai ir verslas gali rasti informaciją apie pavojingus produktus, savanoriškas priemones, kurių buvo imtasi atšaukiant produktus iš rinkos, informaciją apie padirbtus produktus.

Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė
Pateikia ES vidaus rinkos valdymo ataskaitas apie faktinę ES valstybių narių padėtį ir pavyzdžius, su kokiais sunkumais naudodamiesi savo ES teisėmis vis dar susiduria piliečiai ir įmonės.

Susisiekite su mumis: ESvidausrinka@eimin.lt

 

Kiti informaciniai ir pagalbos įrankiai

Europos verslo ir inovacijų tinklas
Padeda įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, plėtoti verslą tarptautinėse rinkose.

EURES
Padeda Europos jaunimui rasti darbą kitose ES valstybėse narėse.

Jūsų Europa
Informacija apie piliečių ir verslo teises ES, praktiniai patarimai.

Jūsų Europos patarėjas
Pirminės teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu apie teises ES.

Europos vartotojų centras
Padeda įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje ES šalyje. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-25