Euro įvedimas Lietuvoje

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios datos Lietuva tampa devynioliktąja visaverte euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta - euras.

Nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvoje prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai kainas privalo skelbti dviem valiutomis – litais ir eurais.

Euro įvedimo Lietuvoje diena - 2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienis. Tą dieną euras taptų privaloma priimti mokėjimo priemone Lietuvoje.

Daugiau informacijos, kuri padės verslininkams sėkmingai pasitikti naująją valiutą, rasite leidinyje "Euras ir verslininkai".