Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse

ADMINISTRACINĖS IR KITOS REGULIAVIMO NAŠTOS VERTINIMAS IR MAŽINIMAS SAVIVALDYBĖSE

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas – sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą verslui savivaldybėse 1 mln. eurų.

Bendra projekto vertė: 319 685,53 eurų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Tiriamos savivaldybės: Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos r., Druskininkų ir Visagino savivaldybės.

Asmuo kontaktams: Vyginta Damzenienė (tel. 870663678, el. p. vyginta.damzeniene@eimin.lt).    

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-28