Naujų reikalavimų notifikavimas

Paslaugų įstatymas įpareigoja visas kompetentingas institucijas, parengusias ar priėmusias teisės aktą, kuriame nustatyti įsisteigimo laisvei ar nustatyti arba panaikinti paslaugų teikimo laisvei taikomi reikalavimai, pateikti Europos Komisijai pranešimą apie tokių reikalavimų nustatymą.

Teisės aktai, nustatantys pareigą teikti pranešimus:

Nuo 2013 m. spalio 1 d. pranešimai turi būti teikiami naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema. Institucijos pateiktą pranešimą Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtins ir persiųs Europos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal kompetenciją institucijas informuos ir apie persiųstus kitų valstybių narių pranešimus, dėl kurių bus galima teikti pastabas, komentarus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama užtikrinti tinkamą Paslaugų įstatyme nustatytų įpareigojimų vykdymą bei sklandų ir efektyvų pranešimų teikimą per Vidaus rinkos informacinę sistemą, prašo institucijų  atnaujinti pasikeitusią informaciją apie vartotojus, kuriems turėtų būti suteikta prieiga prie Vidaus rinkos informacinės sistemos.

Atmintinę dėl pranešimų teikimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą galite rasti čia 

Nurodytą informaciją maloniai prašome siųsti el. paštu roberta.valinciene@eimin.lt

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-18