Standartizacija

 

Lietuvos standartizacijos departamentas

Lietuvos standartizacijos departamentas – tai nacionalinė standartizacijos institucija, siekianti plėtoti bei tobulinti nacionalinę standartizaciją ir gerinti standartų prieinamumą suinteresuotoms šalims.

Departamento misija – plėtojant standartizaciją Lietuvoje, skatinti ūkio augimą ir ekonomikos konkurencingumą.

Departamentas pagal savo kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką standartizacijos srityje bei dalyvauja ją įgyvendinant. Kaip nacionalinė standartizacijos institucija dalyvauja tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje, išreikšdama Lietuvos ekonomikos interesus.

Standartų platinimas

Departamentas platina Lietuvos standartus ir kitus standartizacijos leidinius, teikia informaciją apie tarptautinių ir užsienio valstybių standartizacijos organizacijų standartus bei kitus su standartizacija susijusius dokumentus.

Lietuvos standartai ir kiti standartizacijos leidiniai platinami Departamento elektroninėje standartų parduotuvėje, kurioje galima įsigyti elektroninę arba popierinę dokumento versiją arba pirkti standarto skaitymo paslaugą (24 val.).

Norint įsigyti ne Departamento standartų fondo standartų ir kitų standartizacijos leidinių (ISO, IEC, BSI, DIN, ASTM), užsakymai priimami el. paštu  platinimas@lsd.lt

Informacija standartų ir kitų standartizacijos leidinių įsigijimo klausimais teikiama telefonu (8 5) 270 9341 arba el. paštu platinimas@lsd.lt 

 

Dalyvavimas standartizacijoje

Nauda:

  • galimybė gauti aktualiausią informaciją, atspindinčią globalios ekonomikos tendencijas, ir prieigą prie naujausių Europos ir tarptautinių standartų dar jų projektų etape;
  • galimybė teikti pastabas dėl rengiamų Europos ir tarptautinių standartų turinio, ginant nacionalinės ekonomikos interesus;
  • galimybė įgyti konkurencinį pranašumą, anksčiausiai gaunant informaciją apie rengiamus standartus bei dalyvauti juos rengiant.

 

Veikla:

 

Narystė tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose

Lietuvos standartizacijos departamentas yra tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų narys:

  • ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacija) narys nuo 2008 m. (narys korespondentas nuo 1992 m.);
  • IEC (Tarptautinė elektrotechnikos komisija) asocijuotasis narys nuo 1996 m.;
  • CEN (Europos standartizacijos komitetas) narys nuo 2004 m. (narys stebėtojas nuo 1993 m.);
  • CENELEC (Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas) narys nuo 2003 m. (narys stebėtojas nuo 1997 m.);
  • ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institutas) narys nuo 1996 m. 

 

Apie standartus paprastai

http://www.lsd.lt/index.php?1367606132

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-09