Projektas ,,Priežiūrą atliekančių institucijų informacinė sistema (PAIIS)"

 

 

                                                                    

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, 2018 m. gegužės 31 d. pasirašiusi sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, 2016-2020 metais įgyvendina projektą „Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas ir įdiegimas“, projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921.

Projektu siekiama tobulinti ūkio subjektų veiklos (verslo) priežiūros sistemą:

  • pagerinti ūkio subjektų veiklos priežiūros kokybę;

  • padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų (toliau - priežiūros institucijos) veiklos efektyvumą ir bendradarbiavimą; 

  • mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams.

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinė sistema (PAIIS) sudarys sąlygas automatizuoti ūkio subjektų priežiūros procesus: rizikos vertinimą, patikrinimų planavimą ir vykdymą, poveikio priemonių kontrolę, bei leis priežiūros institucijoms greičiau, tiksliau ir patogiau atlikti ūkio subjektų priežiūros funkcijas.

Optimizavus procesus, jie taps aiškesni ir suprantamesni ūkio subjektams (verslui), sumažins ūkio subjektams tenkančią naštą tiek dėl pakartotinio duomenų teikimo priežiūros institucijoms, tiek dėl subalansuoto planuojamų patikrinimų grafiko.

Priežiūros institucijos naudos PAIIS planuodamos ir vykdydamos patikrinimus, rengdamos patikrinimams reikalingus dokumentus, siųsdamos pranešimus bei priminimus ūkio subjektams ir bendraudamos su kitomis priežiūros institucijomis. Ūkio subjektai naudosis Verslo vartais ir per „vieną langelį“ galės gauti informaciją apie priežiūros institucijų suplanuotus patikrinimus, jų veiklai taikomus kontrolinius klausimynus ir kitą informaciją iš priežiūros institucijų, teikti priežiūros institucijoms įrodymus apie ištaisytus pažeidimus ir įvairaus formato dokumentus, peržiūrėti informaciją apie jų veiklos priežiūros istoriją ir dalyvauti apklausose apie priežiūros institucijų vykdomą priežiūrą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija naudos PAIIS  priežiūros institucijų ir jų atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros analizės tikslais, darydama išvadas ir formuodama tolimesnę verslo priežiūros politiką.

Projekto veiklas planuojama baigti įgyvendinti 2021 m. III ketvirčio pradžioje.

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į projekto vadovę Irminą Valytę, el. p. Irmina.Valyte@eimin.lt, mob. tel. 8 605 53936

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-03