Projektas „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas"

                                                                                                                              

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama užtikrinti sklandų ir efektyvų verslo priežiūros institucijų pertvarkos procesą, 2016-2020 metais įgyvendina projektą „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“, projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921-02-0001.

Projektu siekiama didinti verslo priežiūros sistemos efektyvumą, užtikrinant pažangių ūkio subjektų priežiūros priemonių diegimą ir taikymą priežiūros institucijose bei jų darbuotojų įgūdžių tobulinimą priežiūros srityje.

Įgyvendinus projektą bus sustiprinti valstybės tarnautojų administraciniai gebėjimai verslo priežiūros srityje.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2016 m. lapkričio 23 d. Visas projekte numatytas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2020 m. lapkričio 17 d.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir viešasis valdymas“ 4 uždavinį „Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ priemonę ,,Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie projektą, kreipkitės į projekto ekspertą Aidą Kuolą (tel. 8 706 64634, el. p. aidas.kuolas@eimin.lt). 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-03