Lietuvos profesijų klasifikatoriaus duomenų bazė

Galiojantis Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012, parengtas pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08, skelbiamas adresu  www.profesijuklasifikatorius.lt .

Čia rasite tokius profesijų duomenis:

  • profesijų grupių, suskirstytų į keturis lygmenis, kodus, pavadinimus ir aprašus;
  • profesijų kodus ir pavadinimus;
  • profesijų kodų sąsajas su ankstesnės klasifikatoriaus versijos profesijų kodais.

Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012, parengtas pagal ISCO-08, atspindi su technologijų plėtra ir darbo organizavimo pokyčiais susijusius darbo rinkos struktūros pasikeitimus ir tarptautinę ISCO-88 taikymo patirtį. Ši versija palengvina statistinių duomenų rinkimą, analizę, supaprastina ataskaitų tarptautinėms organizacijoms rengimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-19