Darnieji, inovatyvūs ir ikiprekybiniai viešieji pirkimai