Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo stebėsena

Ekonomikos ir inovacijų ministerija įsteigė Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo stebėsenos komisiją, kurios sudėtyje yra visų Viešųjų pirkimų politikos formavime ir įgyvendinime dalyvaujančių institucijų ir aktyviausių socialinių partnerių atstovai. Šios komisijos tikslas vykdyti viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo stebėseną, nagrinėti viešųjų pirkimų reguliavimo taikymo praktikoje kylančias problemas, teikti pasiūlymus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir (ar) dėl efektyvesnio viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo priemonių.

Planuojama, kad Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo stebėsenos komisija patvirtins viešųjų pirkimų sistemos stebėsenos rodiklius 2020–2024 m. ir stebės jų reikšmių kitimą. Rodiklių reikšmių stebėjimas padėtų aiškiai identifikuoti viešųjų pirkimų sistemos problemines sritis bei ieškoti būdų, kaip spręsti konkrečius klausimus pagal kiekvienos institucijos kompetenciją. Taip pat bus diskutuojama apie elektroninio aukciono taikymo perkančiosiose organizacijose skatinimo galimybes, siekiama rasti vieno tiekėjo pirkimų problemos sprendimus. Minėtoje komisijoje planuojama aptarti efektyvius centralizuotus pirkimus bei administracinės naštos mažinimo aspektą supaprastintuose pirkimuose ir kitus praktikoje iškylančius aktualius klausimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-29