Geresnis reglamentavimas Lietuvoje

 

Geresnio reglamentavimo iniciatyvos sistemingai įgyvendinti Lietuvoje pradėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185 patvirtinus Geresnio reglamentavimo programą.

2012 metais priimtas ir nuo 2013 metų liepos 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas.

Taip pat 2012 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika.
 

ADMINISTRACINĖS (REGULIAVIMO) NAŠTOS TEISINIS-INSTITUCINIS MECHANIZMAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-29