BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


APKLAUSA DĖL DUOMENŲ ATVĖRIMO PAŽANGOS IR POVEIKIO VERTINIMO

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIMIN) siekia įvertinti atvirų duomenų situaciją viešajame sektoriuje bei jų poveikį visuomenei. Remdamiesi šio klausimyno rezultatais, geriau įvertinsime esamą padėtį ir planuosime naujas priemones, padedančias institucijoms vykdyti duomenų atvėrimo veiklas bei skelbti duomenis Lietuvos atvirų duomenų portale data.gov.lt (toliau – Atvirų duomenų portalas).

Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus.

APKLAUSA DĖL DUOMENŲ ATVĖRIMO PAŽANGOS IR POVEIKIO  VERTINIMO 

0%
 • *

  1. Ar esate susipažinęs su duomenų atvėrimo iniciatyvomis (pvz., Atvirų duomenų portalu, teisės aktais, mokymų medžiaga ir kt.) ?

  Taip

  Ne 

  0
 • *

  2. Apie duomenų atvėrimo iniciatyvas sužinojau iš:

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Informacinių raštų (Vyriausybė/ EIMIN/ IVPK /Statistikos departamentas ir kt.)

  Institucijos vadovybės

  Atvirų duomenų renginių/ mokymų metu

  Teisės aktų

  Dalyvaujant IVPK vykdomų projektų metu

  Kita
  1
 • *

  3. Pažymėkite visus Jūsų institucijai tinkančius  variantus:

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Institucija yra paskyrusi Duomenų atvėrimo koordinatorių

  Institucija yra inventorizavusi savo tvarkomus duomenis

  Institucija yra aprašiusi duomenų rinkinių metaduomenis Atvirų duomenų portale

  Institucija derina duomenų pateikimo į Atvirų duomenų portalą sutartis su Statistikos departamentu

  Institucija yra įsitraukusi duomenų atvėrimo veiklą į bendrą Institucijos veiklos planą (ar kitus dokumentus)

  Institucija vykdo iniciatyvas atvirų duomenų srityje (mokymai, renginiai ir kt.)

  Institucija yra atvėrusi duomenis

  Institucija nėra atlikusi nei vienos išvardintos veiklos

  2
 • *

  4. Kiek darbuotojų Jūsų institucijoje šiuo metu yra įtraukti į duomenų atvėrimo veiklas: nuo duomenų inventorizavimo iki atvėrimo?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  1-2

  3-5

  6-8

  9 ir daugiau

  Nei vienas

  3
 • *

  5. Kiek duomenų rinkinių Jūsų organizacija yra inventorizavusi (peržiūrėjusi, kiek Institucijos IT duomenų bazėse turima duomenų, kokie tai duomenys, kurie galėtų būti atverti ir kt.)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki 5 duomenų rinkinių

  6-15 duomenų rinkinių

  16-25 duomenų rinkinių

  26 ir daugiau duomenų rinkinių

  Nei vieno

  4
 • *

  6. Kiek duomenų rinkinių Jūsų organizacija yra atvėrusi?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki 5 duomenų rinkinių

  6-15 duomenų rinkinių

  16-25 duomenų rinkinių

  26 ir daugiau duomenų rinkinių

  Nei vieno

  5
 • *

  7. Kur atverti duomenys yra skelbiami?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Jūsų institucijos tinklalapyje

  Atvirų duomenų portale

  Jūsų institucijos tinklalapyje ir Atvirų duomenų portale

  Kitur (įrašykite)
  6
 • *

  8. Jeigu duomenys atverti Jūsų institucijos tinklalapyje, kiek tokių duomenų rinkinių publikuojama?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki 5 duomenų rinkinių

  6-10 duomenų rinkinių

  11 ir daugiau duomenų rinkinių

  7
 • *

  9. Kokiu formatu yra atverti Jūsų organizacijos duomenys ?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Json, rdf

  Csv

  Xml/Html

  Docx/xlsx/pdf/txt

  Per vartotojo sąsają

  ​​​​​​Per API

  Kita (įrašykite)
  8
 • *

  10. Kas paskatino atverti duomenis Jūsų institucijoje?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Pateikti duomenų vartotojų prašymai

  Priimtas pačios institucijos sprendimas (siekiant skaidrumo, sumažinti rankinio duomenų pateikimo apimtis ir pan.)

  Vyriausybės, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos  skatinimas

  Dalyvavimas Atvirų duomenų projektuose

  Kita (įrašykite)
  9
 • *

  11. Ar Jūsų institucija viešina informaciją apie atvirus duomenis?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip, institucijos tinklalapyje

  Taip, institucijos socialiniuose tinkluose (Facebook, LinkedIn ir pan.)

  Ne

  Kita (įrašykite)
  10
 • *

  12. Kokios priežastys lėmė, kad Jūsų institucija dar nėra atvėrusi duomenų/atvėrusi tik dalį galimų atverti duomenų?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Institucija neturi atvertinų duomenų

  Institucija netvarko pirminių duomenų šaltinių

  Bendros informacijos apie duomenų atvėrimą trūkumas

  Informacijos, kokius konkrečius duomenų rinkinius atverti trūkumas

  Darbuotojų, išmanančių duomenų atvėrimą, trūkumas

  Duomenų atvėrimo saugumo klausimai

  Trūksta institucijos vadovybės iniciatyvos/paramos/palaikymo

  Finansavimo trūkumas

  Kita (įrašykite)
  11
 • *

  13. Kas paskatintų Jūsų instituciją aktyviau atverti turimus duomenis?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Pagalba ir patarimai techniniais klausimais

  Pagalba ir patarimai veiklos/planavimo klausimais

  Duomenų poreikio gavimas iš duomenų vartotojų

  Kita (įrašykite)
  12
 • *

  14. Ar Jūsų institucija gauna paklausimus/pasiūlymus dėl duomenų atvėrimo?

  Taip

  Ne

  13
 • *

  15. Kokiu būdu šie paklausimai/pasiūlymai gaunami?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Per Atvirų duomenų portalą

  Institucijos el. paštu/paštu

  Kita (įrašykite)
  14
 • *

  16. Kaip dažnai Jūsų organizacija gauna paklausimų/pasiūlymų dėl duomenų pateikimo?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  kartą į savaitę

  kartą į mėnesį

  kartą į metus

  Neturiu informacijos kaip dažnai gaunami paklausimai/pasiūlymai

  15
 • *

  17. Prašome nurodykite, kaip keitėsi paklausimų/pasiūlymų dėl duomenų poreikio skaičius per paskutinius kelis metus?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Išaugo

  Sumažėjo

  Nepasikeitė

  Neturiu informacijos kaip keitėsi paklausimų/pasiūlymų skaičius

  16
 • *

  18. Prašome nurodykite,  kaip pasikeitė Jūsų institucijos gaunamų paklausimų pateikti duomenims kiekis po to, kai jūsų institucija pradėjo atverti duomenis ir juos skelbti viešai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Paklausimų skaičius sumažėjo

  Gauname tiek pat paklausimų

  Paklausimų skaičius padidėjo

  Neturiu informacijos kaip keitėsi paklausimų/pasiūlymų skaičius

  17
 • *

  19. Ar Jūsų institucija planuoja atverti duomenis per artimiausius  metus?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Dar svarstoma

  18
 • *

  20. Kiek duomenų rinkinių planuojama atverti per artimiausius metus?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki 5 duomenų rinkinių

  6-15 duomenų rinkinių

  16-25 duomenų rinkinių

  26 ir daugiau duomenų rinkinių

  19
 • *

  21. Kaip planuojate atverti duomenis?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Savarankiškai (Institucijos darbuotojai)

  Bendradarbiaujant su Statistikos departamentu

  Bendradarbiaujant su Institucijos informacinės sistemos priežiūros  paslaugų teikėju

  Kita (įrašykite)
  20
 • *

  22. Kaip vertinate Lietuvos atvirų duomenų portalą?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Teigiamai

  Neigiamai

  Neturiu nuomonės

  Portalu dar nesinaudojau

  21
 • *

  23. Kuriomis Portalo paslaugomis ar pateikta metodine medžiaga esate naudojęsis:

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Duomenų atvėrimo koordinatoriaus registravimas

  Inventorizuotų institucijos duomenų registravimas

  Duomenų struktūros aprašo įkėlimas

  Atvertų duomenų įkėlimas

  Duomenų atvėrimo vadove pateikta informacija, padedanti įgyvendinti duomenų atvėrimą

  Duomenų atvėrimo mokomieji video įrašai

  Duomenų rinkinio atsisiuntimas

  Kita (įrašykite)
  22
 • *

  24. Įvertinkite 5 balų sistemoje (1 mažiausias vertinimas, 5 didžiausias vertinimas) Lietuvos atvirų duomenų portalą:

  Informaciją lengva rasti  

  -

  Informacija yra pateikiama aiškiai ir suprantamai

  -

  Informacija yra nuolat atnaujinama (aktuali)  

  -

  Pateikiamos informacijos pakanka

  -

  Portalo paslaugomis (Duomenų atvėrimo koordinatoriaus, inventorizuotų duomenų rinkinių registravimas ir kt.) patogu naudotis

  -

  Portale pateikta mokymo medžiaga apie duomenų atvėrimą yra išsami ir naudinga

  -

  Duomenų rinkinius paprasta rasti ir atsisiųsti

  -

  Likote patenkinti suteikta paslauga

  -
  23
 • *

  25. Jūsų pastabos/pasiūlymai dėl ADP tobulinimo

  24
 • *

  26. Kaip vertinate Jūsų institucijos specialistų turimų žinių/ įgūdžių lygį atvirų duomenų tematikoje?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Pakankamas, Duomenų atvėrimo koordinatorius ir techninį atvėrimą vykdantys specialistai turi pakankamai žinių ir įgūdžių

  Nepakankamas, trūksta atvirų duomenų organizavimo žinių

  Nepakankamas, trūksta techninių žinių

  Kita (įrašykite)
  25
 • *

  27. Ar Jūsų institucijoje būtų mokymų apie atvirus duomenis poreikis?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  26
 • *

  28. Kaip manote, ar jūsų institucijos atverti duomenys gali turėti/turėjo socialinį, aplinkosauginį, ekonominį ar politinį poveikį?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne 

  27
 • *

  29. Kokį poveikį duomenų atvėrimas gali daryti/daro Jūsų institucijai?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Sutaupyti resursai duomenų teikimui pagal individualius paklausimus

  Padidėjo pasitikėjimas institucija ir jos darbo vertinimas

  Išsiplėtė duomenų panaudojimas naujose veiklose

  Vidinis bendradarbiavimas/geresnis įvairių departamentų tarpusavio supratimas

  Duomenų inventorizavimas ir atvėrimo procesas išryškino duomenų valdymo svarbą ir poreikį tobulinti

  Jei turite, pateikite pavyzdžių:
  28
 • *

  30. Ar jūsų institucijos duomenys gali būti pakartotinai naudojami siekiant teigiamo poveikio aplinkai?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip

  Ne

  Jei taip, pateikite pavyzdžių (pvz., viešojo transporto populiarinimas ar pan.)
  29
 • *

  31. Ar jūsų institucijos duomenys gali būti pakartotinai naudojami siekiant sukurti teigiamą ekonominį poveikį?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip

  Ne

  Jei taip, pateikite pavyzdžių (pvz., naujų verslo idėjų ar pan.)
  30
 • *

  32. Ar jūsų institucijos duomenys gali būti pakartotinai naudojami siekiant sukurti teigiamą socialinį poveikį?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip

  Ne

  Jei taip, pateikite pavyzdžių (pvz., socialinės lygybės didinimas ar pan.)
  31
 • *

  33. Ar jūsų institucijos duomenys gali būti pakartotinai naudojami siekiant sukurti teigiamą politinį poveikį?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip

  Ne

  Jei taip, pateikite pavyzdžių (pvz., korupcijos mažinimas, politinio skaidrumo didinimas ar pan.)
  32
 • *

  34. Ar Jūsų institucijos atviri duomenys buvo pakartotinai panaudoti?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Taip

  Ne

  Jei taip, pateikite panaudojimo pavyzdžius
  33
 • *

  35. Jūsų nuomone, kokios yra esminės duomenų atvėrimo kliūtys/iššūkiai valstybės mastu?

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Darbuotojų, išmanančių duomenų atvėrimą, trūkumas

  Finansavimo trūkumas

  Mokymų trūkumas

  Nepakankamas resursų, dėmesio duomenų atvėrimui skyrimas institucijose

  Kita (įrašykite)
  34
 • *

  36. Kokios pagalbos reikėtų Jūsų institucijai duomenų atvėrimo srityje?

  35
 • *

  37. Kiti Jūsų pasiūlymai

  36
 • *

  38. Institucijos pavadinimas (įrašyti privaloma):

  37
 • 38
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22