BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Birutė Kindurienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos politiką ir formuoti valstybės politiką reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje bei ją tobulinti:
1.1.1. rengia teisės aktų projektus reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
1.1.2. teikia pasiūlymus dėl valstybės politikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje tobulinimo;
1.1.3. atlieka profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriaus funkcijas;
1.1.4. atlieka kontaktinės institucijos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje funkcijas;
1.1.5. išduoda atitinkamus dokumentus apie profesinę patirtį ir trukmę, išvykstantiems į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybes ar Šveicarijos konfederaciją dirbti Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos konfederacijos piliečiams tais atvejais, kai jie nori užsiimti reglamentuojama profesine veikla;
1.1.6. koordinuoja kompetentingų institucijų, atsakingų už profesinių kvalifikacijų, įgytų užsienyje, pripažinimą Lietuvos Respublikoje, veiklą;
1.1.7. teikia informaciją ir konsultuoja asmenis profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;
1.1.8. dalyvauja Europos Komisijos Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto bei profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių grupės veikloje;
1.1.9. rengia Lietuvos pozicijas profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
1.1.10. koordinuoja laisvą paslaugų teikimą pagal reglamentuojamas profesijas, išankstinių deklaracijų priėmimo procesą, kai paslaugos teikėjas į Lietuvos Respubliką atvyksta teikti laikinai ar vienkartinai paslaugas;
1.1.11. koordinuoja Europos Komisijos Vidaus rinkos informacinės sistemos profesinių kvalifikacijų pripažinimo posistemės veikimą;
1.1.12. vadovauja Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos veiklai;
1.1.13. koordinuoja ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, įgytų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, pripažinimą;
1.1.14. inicijuoja reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srities leidinių leidybą, juos recenzuoja, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jų;
1.1.15. vykdo teisės aktų, susijusių su profesinių kvalifikacijų pripažinimu, projektų analizę bei teikia išvadas;
1.1.16. nagrinėja ir apibendrina kitų Europos Sąjungos valstybių narių patirtį profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje, rengia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo Lietuvos Respublikoje;
1.1.17. rengia ir derina teisės aktų, kitų vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų projektus;
1.1.18. sudaro ir tvarko reglamentuojamų profesijų Lietuvos Respublikoje sąrašą;
1.1.19. organizuoja informacijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo interneto svetainėje www.profesijos.lt atnaujinimą;
1.1.20. analizuoja profesinių kvalifikacijų pripažinimo problemas, rengia pasiūlymus dėl jų sprendimo;
1.1.21. bendradarbiauja, keičiasi informacija, patirtimi su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojais bei su kitų valstybės, savivaldybių, užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių, tarptautinių organizacijų atstovais;
1.1.22. rengia pranešimus, apžvalgas, pasiūlymus reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;
1.1.23. rengia ataskaitas, apžvalgas Europos Sąjungos ir kitoms tarptautinėms organizacijoms apie profesinių kvalifikacijų pripažinimo politiką Lietuvos Respublikoje bei jos tobulinimą;
1.2. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas, jam nesant;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.4. vykdo kitus, su skyriaus veikla susijusius ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio, Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, kuruojančio Departamento veiklą, Departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais reguliuojančiais profesinių kvalifikacijų pripažinimą;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.5. mokėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus bei strateginio planavimo dokumentus;
2.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti darbo grupių veiklą profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;
2.8. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.9. mokėti anglų kalbą B1 lygiu pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-01