Projektų valdymas

Viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvumo didinimas tampa vis svarbesnis dėl šiuo metu itin aktualaus viešojo sektoriaus taupymo režimo, didėjančio visuomenės poreikio viešosioms gėrybėms ir reikalavimų jų kokybės atžvilgiu bei didesnės vertės už mokesčių mokėtojų pinigus sukūrimą. Dabartinei ekonominei aplinkai, strateginis mąstymas, sprendimai, jų kontrolė ir atskaitomybė yra svarbesni nei bet kada anksčiau.

Kaip projekto cikle, taip ir viešosios politikos įgyvendinimo cikle nauda pasiekiama per nuoseklią įgyvendinimo grandinę, užtikrinant, kad programos būtų suplanuotos ir pradėtos tinkamai, atsižvelgtų į visuomenės ir verslo poreikius. Programų vykdymas turėtų būti grindžiamas reikiamais viešojo sektorius gebėjimais valdyti rizikas ir pokyčius, skatintų skaidrumą ir atskaitomybę.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos projektų valdymo metodika

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos projektų valdymo metodika skirta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jos reguliavimo srityje esančių institucijų tarnautojams ir darbuotojams. Ji parengta remiantis pasauline projektų valdymo praktika, taip pat atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos organizacijos veiklos ypatumus, poreikį ir kultūrą.

Projektų valdymo metodika bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į organizacinius ir projektų valdymo praktikos pokyčius. Už jos atnaujinimą atsakingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Projektų valdymo skyrius.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgyvendinami projektai:

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas ir įdiegimas

Verslo priežiūros sistemos tobulinimas

Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros

Administracinės ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimas ir mažinimas savivaldybėse

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-14